Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

CALVERT, Frederick (Baron Baltimore). [Eastern Costume, Engraved from the Collection of Lord Baltimore, after designs by Francis Smith, Londra, 1769.]

İngiliz asıllı soylu, 6. Baltimore Baronu Frederick Calvert (1731-1771) Amerika'nın Maryland bölgesindeki Britanya kolonilerinde toprak sahibi olmasına karşın hiç bir zaman orada yaşamaz, politikayla uğraşmaz ve kolonilerdeki topraklarından elde ettiği gelirle masraflı ve skandal dolu bir hayat sürmeyi yeğler. İnsan kaçırma ve ırza geçme suçuyla yargılanır, serbest bırakılır ancak kamu eleştirisinden kurtulamaz. İngiltere'yi terkedip önce İtalya'da daha sonra ise İstanbul'da yaşar (1763-1764). Hakkında özel bir harem geçindirdiği rivayeti dolaşır.

Doğu'ya sanatçı Fr. Smith eşliğinde seyahat eder, nitekim Smith'in çizimleri Lord Baltimore'un yayınladığı kitaplarda yer alır. Seyahatnamesinin metni özet niteliğinde olmakla birlikte Doğu'dan birçok şiir alıntısı ve deyişler içermektedir.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (28)