Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

[DALVIMART, Octavien]. The Costume of Turkey, Illustrated by a Series of Engravings; with Description in English and French, Londra, Howlett and Brimmer for William Miller, MDCCCIV [=1804].

Sanatçı Octavien Dalvimart hakkında bildiğimiz çok az şey arasında ressam ve gravürcü olarak İngiltere'de çalışmış olduğu ve 1803 yılında Paris'te yaşadığıdır. Sözkonusu yayının giriş bölümünde, aşağı yukarı 1796 yılında ve dört yıl boyunca seyahat etmiş olduğunu, resimlerini daima modele bakarak yaptığını ve 1797'de Atina'da bulunduğunu öğrenmekteyiz. İlk baskısı 1802 yılında gerçekleşen ve 1818 ile 1820 yıllarında yeni baskı yapan bu zarif eser Osmanlı İmparatorluğunda yaşayan çeşitli insan tiplerinden 60 tane eskiz içermekte. İngilizce ve fransızca olarak verilen açıklamalar B. De Tott, J. Dallaway, G.A. Olivier, M. Montague, J. Pitton de Tournefort, Μ. d’Ohsson ve başkalarının kitaplarından alınmıştır. Kitaptaki eskizler benzer albümlerde yada başka seyahatnamelerin resimlenmesinde kullanılmıştır. İnsan tipleri resimlerinde, güzellik ve aslına doğruluk öğesinden başka gerçek izlenimi veren renkler de dikkati çeker.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (61)