Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

JEANCARD, Paul. L'Anatolie, Smyrne – Sparte – Bourdour – Hiérapolis – Le Dodécanèse, Paris, Librairie Française, 1919.

Fransız asıllı kimya mühendisi Paul Jeancard (1869-1948) parfüm yapımında uzun yıllık (1780'den beri) tecrübesi olan bir aileden gelip 1894 yılında aile şirketinin yönetimini üstlenir. Usta bir mühendis ve yorulmak bilmez bir gezgin olan Jeancard dünyanın birçok ülkesinde (İtalya, Bulgaristan, Türkiye, Suriye, Mısır, Cezayir, Fas, İspanya, ABD, Meksika, Hindistan, Hindiçini, Japonya ve Çin'de) temsilcilikler ve fabrikalar kurar. Jeancard ticari faaliyetlerine koşut olarak bu ülkelerin birçoğunda madencilik araştırmaları da gerçekleştirir. Emekleri için, Fransa ve başka Avrupa ülkelerinde hem özel hem devlet kurumları tarafından ödüllendirilmiştir.

1914 yılında topçu subayı olarak Fransız ordusunda hizmet verir, ancak yaralanması üzerine orduyu bırakıp Fransız devleti görevlisi olarak çeşitli ülkelerde çalışır; bu sürede Uzak Doğu'ya kadar ulaşır. Yaptığı işler arasında banka kuruculuğu da var. Kimyager sıfatıyla 1911 yılında kaleme aldığı “La Chimie des Parfums” adlı çalışması, parfüm konusunda dünya çapında Jeancard adını kabul ettirir. Jeancard, 1914'ten önce, Doğu'ya yaptığı seyahatin vakayınamesini de kaleme alır.

Sözkonusu yolculuk Nisan ayından Haziran ayı sonuna kadar Ege denizinin güneydoğusunda ve İzmir'den Isparta'ya kadar uzanan Batı Anadolu kesiminde gerçekleşir. Metne eşlik eden görüntüler (tahta baskı ve akuarel) aslında Jeancard'ın çizmiş olduğu desenlere dayanır.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (33)