Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

GELL, William. The Itinerary of Greece with a Commentary on Pausanias and Strabo and an Account of the Monuments of Antiquity at Present existing in that Country compiled in the Years M DCCC I : II: V: VI, Londra, T. Payne, 1810.

İngiliz arkeolog, topograf, ve haritacı, Cambridge üniversitesi mezunu William Gell (1777-1836), yunan kültürü alanında çalışma yapmış önemli araştırmacılardan biridir. Gezdiği yerler arasında İthaka adası (1801 ve 1806), Truva yöresi (1801), İyon Adaları -Korfu, Zante, Kefalonya ve diğerleri- (1803), Peloponez (Mora), Saronikos Körfezi ve adaları, Orta Yunanistan (Sterea Ellada) bölgesi ve Tesalya (1805) bulunmakta. Son olarak 1812 yılında, Dilettanti Grubunun bir projesi kapsamında Anadolu'da yunan kültürü kalıntılarının bulunduğu yerleri ziyaret eder. Bunların dışında İtalya'nın da çeşitli yörelerini gezer, nitekim ölümü İtalya'da vuku bulur. Çalışmalarında çok üretken olan Gell'in, 800 kadar eskizi ve birçok yayını bulunmakta. Başlıca uğraşlarından biri Homeros'un yapıtlarında geçen yer adlarının özdeşleştirilmesi sorunuydu. Vardığı sonuçlar ayrıntılı ve kanıtlı araştırmalar sonucu olmalarına rağmen bir çok durumda keyfi ve safça olup, kendisiyle birlikte gezide bulunan gezginler tarafından eleştirilmişti. Samimi bir Yunan dostu olmakla birlikte Yunan özgürlük savaşının en hassas anında (1823) Yunanlılara karşı sert eleştiriler yöneltmekten çekinmemiş olan Gell, W.M. Leake, Ed. Dodwell ve Lord Byron gibi şahsiyetler yanında gölgeye düşer.

Gell, 19. yüzyıl başlarında öteki gezginlerin de yaptığı gibi, Pausanias'ın izlerinde yürüyüp özellikle Peloponez'i gezer. Yayınlanmış eserleri, ondan sonra gelen ve Antik Yunanistan'ın izleri peşinde olan tüm gezginler için bir rehber oluşturmuştu. Gell, Argos kenti yöresini gezer ve yerli halktan edindiği bilgilerin yardımıyla - Pausanias'ın metnindeki betimlemelere daima bağlı kalarak - Miken devrine ait birçok yeri özdeşleştirir. Burada sözkonusu olan eser yayınlamış olduğu toplam beş eserin birincisidir. Eserin tümünün yayımı 1827 yılında tamamlanır. Gell'in el yazısı notları ve günlükleri Atina'daki Gennadios Kütüphanesinde korunmaktadır.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (27)