Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

D'OHSSON, Mouradgea. Tableau Général de l'Empire Othoman, divisé en deux parties, dont l'une comprend la Législation Mahométane; l'autre l"Histoire de l'Empire Othomane, I. cilt, Paris, De l'imprimerie de Monsieur, M.DCC.XC [=1790].

İsveçli diplomat ve yazar Ignace Mouradja d' Ohsson (1740-1807) Ermeni kökenli olup İstanbul'da doğar. İsveç kralının Babıali'deki elçisinin yazmanı, tercümanı, vekili (maslahatgüzar) görevlerinde bulunur, tam yetkili bakan olur, daha sonra ise Wasa Şövalye sınıfı üyesi rütbesini alır. 1784 yılında yüksek kademelerde bulunan kişilerle ilişkileri sayesinde bir Batı Avrupalı için erişilmez bir ortam olan Osmanlı Sarayı yaşamına ve ayrıntılarına "sokulma"yı başarır.

1788 yılında Paris'te yayınlanan «Tableau général de l’empire Othoman» başlıklı görkemli eserinde islâm dini kurumlarından başka, cami, mezar, dua, dinî tören gibi konuları işler; kitabın 1789'da yayınlanan ikinci kısmında Osmanlı devletinin tarihini yazar. Mouradja'nın ölümünden sonra oğlu tarafından yayınlanan üçüncü kısım ise sulh, siyaset, ağır ceza ve askerî hukuk kanununu içerir. Yedi yada sekiz kitap olarak tamamlanması planlanan eser ne var ki bu sayıya erişemedi.

Mükemmel baskısı, büyük sayıda gravür içermesi ve özellikle siyasi ve toplumsal betimlemeler (Avrupa yayın dünyasında o sıralarda hakim olan eğilim), hatta saray yaşamına ilişkin ayrıntılar, Mouradja'nın eserine Osmanlı İmparatorluğu başkentinin toplumsal kurumları ile örf ve adetleri hakkında değerli ve özgün bir tanıklık niteliği vermektedir.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (18)