Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

STACKELBERG, Otto Magnus von. La Grèce. Vues pittoresques et topographiques, Paris, Chez I. F. D'Ostervald, 1854.

Ailesinin 15nci çocuğu olan Otto Magnus von Stackelberg (1787-1837) Estonya'da doğup büyüdü ve burada eğitim gördü. Almanya ve Moskova'da da öğrenim gördükten sonra İtalya'da bulunduğu sırada resimle öteki güzel sanatların ve Antik çağın yaşamını belirleyeceğinin bilincine vardı. 1810-1813 yıllarında yaşadığı Yunanistan'da Avrupalı sanatçı, aydın ve tüccarlardan oluşan büyük bir cemaatle tanışıp Atina, Egina, Figaleia ve Anadolu'da yaptıkları kazı çalışmalına katılmıştı. Daha sonra Roma'ya giderek burada 12 yıl kaldı, İngiltere, Fransa ve Hollanda'yı gezdi, yaşamının son iki yılınıyse kendi memleketinde geçirdi.

Yaşadığı devirde hakim olan antik çağ hayranlığından ve doğa, yaşam, sanat birliğini savunan romantizmden esinlenen Stackelberg Yunanistan ve İtalya'yı gezdikten sonra eserinde eski anıtlar ve çağdaş insanlardan sözederken çağının dünya görüşünü dile getirmektedir. Kendi sözleriyle "Bir sentezin haşmeti, abartılı ve kendini heder edici tutkudan çok, ortaya koyduğu dinginlik ve yalınlıkta bulunuyor". Çizdiği insan figürlerinde gerçeğe olabildiğince yakın olma kaygısı bunları "yitirilecek bir tarihsel an" gibi görmesinden kaynaklanıyor, yaptığı bakır baskılar ise etraflı yorumlarla tamamlanıyordu. Yerlilerle ilişkileri hakkında şunları yazmakta: "Bana yaklaşan köylüler eskizlerimden son derece etkilenmiş görünüyordu, çizdiklerime bakıp çocuksu bir saflıkla acaba bunların Yunanistan'ın Türk hakimiyetinden kurtulmasında bir katkısı olabilir mi diye soruyorlardı".

Sözkonusu kitapta, Stackelberg'in çizdiği konular ve insan figürleri yerel gelenek ve göreneklere göndermeler yaparken, öte yandan, duruş ve hareketleriyle devrin alışılmış kalıplarına göre yenilikçi bir tavır taşımakla göze çarpar.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (100)