Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

CARTWRIGHT, Joseph. [Eleven colored costume plates of northwestern Greece, including a portrait of Ali Pasha], Londra, R. Havell, 1822.

İngiliz asıllı bir ressam olan Joseph Cartwright (1789-1829) İyon denizi adaları Britanya hakimiyetine geçtiği zaman (1815) Korfu'ya gelir ve birkaç yıl maliye müdürlüğünde müdür olarak görev alır. Bu sürede Yedi Adalar'ı ve etraf yörelerini gezer. Royal Academy ve Britanya Sanat Akademisinde “Views of the Seven Islands” başlıklı Albümünü yayınladığı 1821 yılının başlarına dek Korfu'da kaldığı kesindir.

Cartwright 1823 yılından 1829 yılına dek zamanının tümünü deniz manzarası ve çeşitli deniz muharebelerinin tablolarını çizmekle geçirmiştir. Eserlerinin üstün başarı görmesi üzerine Cartwright, 1828 yılında, İngiltere donanması amirali Lord Clarence'in özel (deniz konulu) ressamı seçilir. Cartwright Londra'da bir sergi düzenleyip Navarin Deniz Muharebesine (1827) ilişkin bir tablo serisi çizer. Bu tabloların çiziminde, Yunanistan bağımsızlık savaşının sonucu için belirleyici bir nokta oluşturan ve Osmanlı donanmasıyla Batı'nın Hristiyan ülkeleri donanması arasında yapılan bu ünlü deniz muharebesine katılmış olan subaylardan edindiği sayısız çizim ve bilgiyi kullanmıştı.

Cartwright'in sanatı büyük ölçüde yaşadığı devrin sanat akımlarından etkilenmiş olup, peyzaj resmi ve özellikle deniz konulu resimleri, insanların yaşam biçimlerinden birçok öğeyle zenginleştirilir. Sonuçta bize verdiği eserlerde üstün nitelikli bir resim tekniğiyle kendiliğindenlik ve duyarlık yansıtan ve ayrıca bilgi aktarıcı olan peyzajlar görmekteyiz.

Sözkonusu Albümde ünlü deniz ressamı üstün çizim yetisi ve zengin renk paletiyle 19. yüzyıl başlarında Yedi Adalarda yaşayan çeşitli insan kalabalığını sergilerken, zamanın sanat eğilimine uyarak, resmettiği kişilerin karakterini ve ahlak değerlerini de öne çıkarır.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (11)