Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

CASTELLAN, Antoine-Laurent. Moeurs, usages, costumes des Othomans, et abrégé de leur histoire; par A. L. Castellan, auteur de Lettres sur la Morée et sur Constantinople; Six vol. In-18..., III. cilt, Paris, Nepveu, 1812.

Fransız asıllı mimar, ressam ve gravürcü Antoine Laurent Castellan (1772-1838) Valenciennes şehrinde peyzaj resmi öğrenimi görüp İsviçre, İtalya ve Osmanlı İmparatorluğunda seyahat eder. Osmanlı İmparatorluğu sınırları içindeyken güney Yunanistan ve adalarda kısa bir gezinti yapar (Zakinthos/Zante, Kithira /Çuha, Mora, Hydra), İstanbul ve Çanakkale'yi gezer. 18. yüzyıl sonlarında, Sultan III. Selim zamanında, Fransa devletinin Osmanlı İmparatorluğuna karşı yaptığı geniş bir diplomatik açılım kapsamında, gemi tamiri ve limanda inşaat çalışmaları yapmak üzere Osmanlı başkentine yolladığı heyette Castellan çizimci olarak yer alır.

Heyet amaçladığı şeyleri gerçekleştirmez (savaş, salgın, yangınlar ve bir ayaklanma yüzünden şehri terketmek zorunda kalırlar), ancak Castellan izlenimlerini mektuplar biçiminde ve kendi desenlerine dayanan birçok gravür eşliğinde üç ayrı kitapta yayınlar. Ne var ki eseri, kötü bir şans yüzünden, Pouqueville'in kendi eserleriyle çok büyük bir başarı kaydettiği bir sırada yayınlanır. Castellan Güzel Sanatlar Akademisi üyeliğine seçilip yaşamının son yıllarını Akademiye adar. “Moeurs, usages, costumes des Othomans” (1812) başlıklı eseri Lord Byron ve başkaları tarafından özellikle övülür.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (17)