Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

COUSINÉRY, Esprit Marie. Voyage dans la Macédoine, contenant des recherches sur l'histoire, la géographie et les antiquités de ce pays..., I. cilt, Paris, Imprimerie royale, MDCCCXXXI [=1831].

Marsilya'lı Fransız entelektüel ve diplomat Esprit Marie Cousinery (1747-1833) numizmatik dalında eğitim görür. Abbé Barthélemy ile dost olan Cousinery konsolos sıfatıyla uzun yıllar boyunca Doğu'da yaşar. 1771'de Trieste, 1779'da İzmir, 1784'te Mısır'ın Rosetta şehrinde konsolosluk yapar. 1773-1775 yıllarında Selânik'teki Fransa Konsolosluğunda çalışır ve 1786'dan 1793'e kadar gine Selânik'te başkonsolos olur. Bu görevden ihtilal hükümeti tarafından uzaklaştırılır ve Restorasyon'la yeniden görev başına gelir (1814-1819).

Makedonya'da bulunduğu süre içinde düzenli olarak Edesa (Vodina), Serez, Filippi, Pangeo dağı, Kavala, Thasos (Taşoz)'u kapsayan bütün bir yöreyi, ayrıca Trakya'yı da gezer. Bu arada birçok yazıtları kaydedip sikke koleksiyonu yapar. Atina'daki Fransız konsolos Fauvel ile düzenli olarak yazışır, nitekim Fauvel Cousinery'nin seyahatnamesine birçok deseniyle katkıda bulunur. Bu eser ayrıca Kavala'dan İstanbul'a kadar uzanan karayolunun betimlemesini de içerir. Cousinery'nin bilimsellik açısından yetisi tartışma konusu olup gözlemleri ve betimlemeleri sık sık soruşturuldu. Buna karşın 45 yıl sonra Cousinery'yi anan Fransız arkeolog L. Heuzey, Doğu'da yaşamış entelektüeller neslinden biri olarak Cousinery'nin bilime değerli bilgiler katmış olduğunu yazar. Cousinery'nin Doğu'da ve özellikle Makedonya'da kaldığı yıllar boyunca elde etmiş olduğu zengin sikke koleksiyonu -yaklaşık 10 bin sikke- 1833 yılında bir mezatta satıldı.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (21)