Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

[MAC FARLANE, Charles]. The Seven Apocalyptic Churches, etchings by T. Knox, [Londra 1832].

İskoçyalı yazar Charles Macfarlane (1799-1858), çeşitli türlerde kitap yazarak ekmeğini kazanıyordu. Çok genç yaşta Portekiz'e seyahat eder. 1820 yılında şiirlerini yayınlar, gençlik yıllarının büyük bir kısmını İtalya'da geçirir (1816-1827).

Navarin deniz muharebesinin yapıldığı sırada (1827 Ekim) Çeşme'den İzmir'e ulaşıp Hios (Sakız) adasını, Çeşme-Karaburun Yarımadasını, Kuzey Anadolu'yu (Sardes, Manisa, Bergama) gezer. Bütün 1828 yılı boyunca İstanbul'da kalır, daha sonra ise yaşamını İngiltere'de sürdürür. 1847 yılında bu kez oğluyla birlikte Osmanlı İmparatorluğuna döner ve Osmanlı topraklarındaki Doğu dünyası insanlarının yaşamından esinlenmiş birçok roman kaleme alır. Uzun yıllar boyunca John Murray’s yayınevinde kitap çıkarır.

Kendi eserinden önce yayınlanmış seyahatnamelere, hatta çağdaşı R. Walsch'a çok şey borçlu olduğunu yazan Macfarlane daha özgün bir seyahatname yazmak istediğinden, kendi eserinde özel yada kamu yaşamına ait her türlü ayrıntıyı eksiksiz olarak yazdığına işaret etmektedir. Anıtlar, pazar yerleri, ticaret, çeşitli etnik gruplar, limanlar, halk inançları, müzik ve eğitim, kadınlar, devrin siyasal olayları gibi birçok şey betimlemeleri arasında yer almaktadır. Yazar 19. yüzyıl başlarında Osmanlı yönetimi ve toplumunda olagelen "büyük değişmeleri" son derece keskin bakışlı bir gözlemci tavrıyla aktarmıştır.

Mac Farlane, yazdığı özgün seyahatnamede Osmanlı İmparatorluğunun, özellikle başkentinde, insanların özel ve kamu yaşamından izlenimleri yanısıra, 19. yüzyıl başlarında Osmanlı yönetimi ve toplumunda vuku bulan "büyük değişmeleri" son derece net bir bakışla kaleme alır. Ayrıca Yuhanna'nın Vahyi'inde adı geçen "Mahşer'in yedi kilisesi"nin bulunduğu Anadolu şehirlerinden görüntüler içeren küçük bir Albüm de yayınlamıştır.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (9)