Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

WORDSWORTH, Christopher. Greece Pictorial, Descriptive, & Historical…, and a History of the Characteristics of Greek Art…, Londra, John Murray, 1882.

Tanrıbilim (teoloji) konularında birçok eseri bulunan ve 1868' den itibaren Lincoln piskopozu olan İngiliz Christopher Wordsworth (1807-1885) eski yunan ve latin edebiyatı konusunda son derece kültürlüydü. 1832-1833 yıllarında yaptığı Yunanistan gezisi sırasında kral Otto huzuruna çıkan ilk İngiliz'di.

Eserleri arasında en söze değer olanlardan Athens and Attica… ile Greece, pictorial, descriptive…'de 17. yüzyıldan beri geçerli olan ağır edebi bir üslup kullanmakla birlikte kendisi o eski eserlerin elitist havasından arınmış olarak yazıyor. Eski yazarların ortaya koyduğu mitoloji, çağdaş coğrafya ve nüfusla ilgili bilgiler, edebi anlatış ve alan üzerinde yapılan gözlemlerden meydana gelen muğlak bir karışım yerine Wordsworth arkeolojik betimlemelerinin ciddiyeti, edebi eserlere yaptığı bol göndermeler, antikçağ yazarlarından verdiği alıntılar, gözlemlediği ortamı kaydedişindeki coşku ve durmaksızın çalışan araştırmacı anlayışıyla kendini okurlarına kabul ettirmişti. Kitaplarındaki resimler için H. Belle'in ve Expédition Scientifique de Morée kitaplarından, ayrıca Ch.R. Cockerell, Choiseul-Gouffier, Hervé, J.Stuart/N. Revett ve başkalarının çizmiş olduğu gravür ve resimlerden yararlanmıştır.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (288)