Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

HAYGARTH, William. Greece, a Poem, in three Parts; with Notes, Classical Illustrations, and Sketches of the Scenery, Londra, W. Bulmer & Co., 1814.

Trinity College'de okurken Lord Byron'un sınıf arkadaşı olan İngiltere'li yazar ve ressam William Haygarth (1782-1825/30), Ağustos 1810 - Ocak 1811 arasında Yunan topraklarını gezer. İngiltere'nin o devirdeki edebiyat ve sanat ortamında hakim olan antik yunan hayranlığı akımından kendisi de etkilenerek, ayrıca yunan topraklarında (İyonya adaları, Epir, Pindos dağları, Rumeli, Atina yöresi, Saronikos Körfezi ve Peloponez'de) gerçekleştirdiği zor seyahatin ona verdiği tecrübelerin cazibesi altında yunan dostluk duyguları daha da pekişmiş olarak ele aldığı, şiirsel ve görsel açıdan eşsiz güzellikteki eserinde bir yandan muhteşem antik yunan kalıntılarını öte yandan da yörenin gelenek ve göreneklerini anlatıyor.

Çoğunu Atina'dayken yazmış olduğu ayrıntılı notlarla ve günlüğüne göndermelerle tamamlanan aşağı yukarı 2.400 dizelik şiiri, 120 tane suluboya resmi ve eskizleri sayesinde gezginciliğin en ilginç simalarından biri olarak kalmıştır. Notlarında Strabon, Thukidides, Rodos'lu Apollonios, Herodotos, Homeros, Aiskhylos, Pausanias ve Sofokles'in yanısıra Gibbon, Abbé Barthélemy ve başkalarına da göndermeler yapmakta, eskizlerine eklediği notlarda ise Plutarkos, Strabon, Pausanias, Diogenes Laertios, Demoshtenes, Athineos, G. Wheler ve başkalarından söz etmektedir. Bunlardan başka yunan dili sorununa da değinir (konuşma dili, devrin aydınlarının dili, rıhban dili farklılıkları) ve yunancaya çevrilmiş olan Batı (özellikle Aydınlanma Dönemi) kitaplarının bir listesini verir.

Romantik uslubu, hayallere dalışları, lirik unsurları ve uzantıları yanında gerçekçi ve hayalî unsurlardan da oluşan şiir ve resim sanatında kendi deyişiyle "... şiir yaparken Yunanistan'ın manevî açıdan yeniden doğuşunu öngörme riskine atıldım..."

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (10)