Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

Griechenland: Sitten Bräuche Trachten und Denkmäler der Griechen nach den neuesten und beste Quellen bearbeitet. Mit Kupfern, Schweidnitz [Świdnica], ca. 1825.

Sözkonusu yayında bulunan metinler Yunanistan'daki örf ve adetler, kıyafetler ve tarihî anıtlar hakkındadır. Kitabın içeriğini oluşturan metin ve görüntülerin çoğu çeşitli seyahatnamelerden alınmıştır. 16. yüzyıldan itibaren, sadece Doğu Akdeniz'de değil, Asya, Afrika, ve Amerika'nın uzak yörelerinde yaşayan halkların ve çeşitli etnik kökenli grupların örf ve adetleri, dinî inançları, gelenekleri vs. hakkında yazan seyahat ürünü kitaplar basılmaya başlar. Bu çeşit kitaplara duyulan ilgi 18. yüzyılda Aydınlanma akımı ve Ansiklopedistler ekolüyle daha da artar ve aynı dönemde gelişmekte olan sosyal antropoloji ve etnoloji bilimlerine karşı duyulan ilgiyle birlikte pekişir. Böylelikle çoğu çeşitli seyahatnamelerden derlenmiş alıntılardan oluşan ve din, kıyafet, gelenekler vs. gibi konulara ilişkin kitaplar tüm Avrupa dillerinde yayınlanır. 18. yüzyıl aynı zamanda Antik Çağların önem kazandığı bir dönemdir; dolayısıyla arkeoloji-sever okur kitlesinin Antik Yunan ve Roma kültürünün tarihi ve anıtları için duyduğu ilgi hiç azalmadan devam eder.

Sözkonusu baskının resimlemesi için önceki on, yirmi, otuz yılda yayınlanıp rağbet görmüş seyahatnamelerden tablolar kullanılır. Sonradan renk katılmış olan gravürler, "Hydra'daki Kimisis Theotoku Manastırı" ve "Samos adasında Pithagorion limanı" gibi konular işler; sözkonusu gravürlerin ilki A. Castellan, ötekiyse L. Mayer'in aynı konulu eserlerinin yeni kazımayla yapılmış kopyalarıdır. Aynı şekilde, "Kopais gölündeki obruk", "Atina Agora'sı", "Parthenon'un Propylea'dan görünüşü", "Mega Spileon manastırı" "Delfi'deki Kastalia çeşmesi" tabloları da Ed. Dodwell'in aynı konulu tablolarından yeni kazımayla yapılmış gravürlerdir. "Lefkata Burnu" tablosu W. Gell'in aynı konulu tablosunun taklididir. Son olarak, "Strofades'te Tecelli (İsa'nın metamorfozu) manastırı" tablosu A. Grasset de St. Sauveur'ün aynı konulu tablosunun ve "Kithira merkezindeki (Hora) Venedik kalesinden bir görüntü" tablosu J.B.G.M. Bory de Saint-Vincent'ın aynı konulu tablosunun bir kopyasıdır.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (28)