Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

MILLO, Antonio. Isolario, Agamemnon Tselikas (transl.), Atina, AdVenture, 2006.

Yunanlı bir gemici ve haritacı olan Antonio Millo ayrıca Antonio da Milo adıyla da anılmaktaydı. Memleketi Milos adası olup 16. yüzyıl sonlarında Venedik'te yaşar ve birçok gemici haritası, "portolan" (liman rehberi), atlas ve "isolario" (ada-sahil haritaları, okunuş: izolaryo) çizer.

Antonios, büyük bir olasılıkla 1540 yılı civarında Milos adasında doğar ve Venedik'te etkinlik gösterir. Gemilerde kılavuzlık ve kaptanlık yapıp, öz tecrübesine dayanarak son derece ayrıntılı bilgiler içeren haritalar çizmiştir. Milo'nun 1582-1591 yılları arasında kendisi kaleme aldığı ve çizdiği elyazması "isolario"lardan en azından 9 tanesi hâlâ günümüzde mevcuttur. Sözkonusu "isolario"lar Venedik, Berlin, Roma, Londra ve Varşova'nın çeşitli kütüphanelerinde korunmaktadır. Bu "isolario"larda Akdeniz'in hemen hemen bütün adalarının haritalarını ve Karayip deniziyle Hint Okyanusu adaları hakkında bazı betimler buluruz. Tüm benzer eserlerde olduğu gibi Milo'nun haritaları da dönemin basılı kitaplarından alınmış metinlerle tamamlanır. Antonios ayrıca çizdiği haritaların üstünde deniz trafiğinin tehlikeli noktalarını işaretler. Yer adlarını ise dönemin liman rehberlerinden alır.

Sözkonusu baskı Milos'lu Antonios'un tüm ada haritalarını, italyanca metnin çevirimini ve yunanca ile ingilizce çevirisini, bir giriş yazısı ve zengin bir indeks (dizin) içermektedir.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (74)