Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

GODARD - FAULTRIER, Victor. D'Angers au Bosphore pendant la guerre d'Orient: Constantinople, Athènes, Rome..., Angers, Consier et Lachèse, 1857.

Fransız asıllı Victor Godart-Faultier (okunuş: Viktor Godar-Foltye) 1855 yılında eşi ve oğluyla birlikte Doğu'ya bir yolculuk yapar. Atina'daki Fransız Arkeoloji Enstitüsünün (École française d’archéologie d’Athènes) eski bir üyesi olan dostu V. Guérin (okunuş: Geren) aracılığıyla, Atina ve İstanbul'daki Bizans anıtlarını incelemek üzere yolculuk masraflarını sağlar. Kendisine sıcak yaz ayları boyunca doğu Akdeniz'de seyahat etmemesi tavsiye edilmişti. Godart bu gezinin notlarını Fransa'nın Angers şehrinin önde gelen kişilerine mektup biçiminde yollar. Mektupların içeriği ve Godart ile oğlunun çizimleri bilirkişiler tarafından takdir edilir ve Godart'a bunları yayınlaması salık verilir.

Marsilya'dan 19 Ağustos 1855 tarihinde yola çıkan Godart ve ailesi Sicilya ve Malta'dan geçtikten sonra Siros'a varırlar. Oradan Tinos, Andros, Hios'a (Sakız) uğrayıp nihayet İzmir'e ulaşırlar. Yolculukları Lezvos (Midilli), Truva ve Çanakkale boğazı geçişiyle devam eder. Godart, İstanbul'da tarihî anıtlar ve sarayları betimlemekten başka güncel olaylardan da sözeder; Ermeni ve Katoliklerle ilişki kurar; Boğaziçini gezer; ayrıca okurların pek sevdiği Doğu güzelliklerini (pazaryerleri, kahveler, dervişler, günlük yaşam sahneleri vs.) anlatmayı da ihmal etmez. Daha sonra İstanbul'dan ayrılıp gine vapurla Pire'ye ulaşır ve Atina'da konaklarlar. Şehrin antik Yunan ve Roma devri anıt ve harabeleri ve de o sıralar derlenmeye başlanan Bizans devri eserleri Godart'ın ilgisini çekmektedir. Dönüş yolunda Malta'da dururlar, Godart buranın da betimini yapar. Ardından Napoli'de kalırlar ve arkeolojik eserleri bol olan komşu yöresini ziyaret ederler. Nihayet Roma şehri ve buradaki arkeolojik anıt ve eserler hakkında öteki yerlerle yaptığı gibi ayrıntılı betimlemeler yapar. Godart'ın seyahatnamesi (1857) taş baskı gravürler eşliğinde çıkar, nitekim bu gravürler müstakil bir Albüm olarak da yayınlanır.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (31)