Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

WORDSWORTH, Christopher. La Grèce pittoresque et historique, Paris, L. Curmer, 1841.

Tanrıbilimin (teoloji) çeşitli konularında birçok eseri bulunan ve 1868' den itibaren Lincoln piskopozu olan İngiliz asıllı Christopher Wordsworth (1807-1885) eski yunan ve latin edebiyatı konusunda son derece kültürlüydü. 1832-1833 yıllarında yaptığı Yunanistan gezisi sırasında kral Otto huzuruna çıkan ilk İngiliz'di.

Eserleri arasında en önemli olanlardan "Athens and Attica…" ile "Greece, pictorial, descriptive…"de 17. yüzyıldan beri geçerli olan ağır edebi bir üslup kullanmakla birlikte kendisi o eski eserlerin elitist havasından arınmış olarak yazıyor. Sözkonusu eserlerin ortaya koyduğu mitoloji, çağdaş coğrafya ve demografi ile ilgili bilgiler, edebi anlatış ve yerinde yapılan gözlemlerden meydana gelen muğlak bir karışımdan oluşmaktaydı. Bunun yerine Wordsworth arkeolojik betimlerinin ciddiyeti, edebi eserlere yaptığı bol göndermeler, antik Yunan ve Latin yazarlarından alıntılar, gözlemlediği ortamı kaydedişindeki coşku ve durmaksızın çalışan araştırmacı anlayışıyla eserini okurlarına kabul ettirmişti.

Kitaplarının resimlemesi için H. Belle'in ve Expédition Scientifique de Morée kitaplarından, ayrıca Ch.R. Cockerell, M.G.F.A. Choiseul-Gouffier, Hervé, J.Stuart/N. Revett ve başkalarının çizmiş olduğu gravür ve çizimlerden yararlanmıştır. Burada sözkonusu olan baskı aynı eserin ingilizceden fransızcaya çevirisidir. Sergilenen tablolar ingilizce baskının web sayfasında sergilenmemiş olan tablolardır; ancak fransızca baskı tüm öteki tabloları da içerir.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (44)