Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

Recueil des différents costumes des principaux officiers et magistrats de la Porte, et des peuples sujets de l'Empire Othoman..., Paris, chez Onfroy [ca. 1780].

Sözkonusu nadir Albümün ne yaratıcısı nede yayıncısı bilinmektedir. İçeriğini Osmanlı İmparatorluğunda yaşayan çeşitli insan tipleri, kıyafetler, ve Osmanlı devlet yönetiminde görevli kişilerin resimleri oluşturur. Tabloların çoğundaki konular daha önce yayınlanmış ve büyük başarı görmüş olan N. De Nicolay'ın Albümünde (ilk baskısı 1563) yer alan benzer konulu tabloların kopyasıdır. Ancak birçok tabloda özdeşleşmeler yanlış aktarılmıştır. Eserin aslı doksan altı tane tablo içerirken Gennadios Kütüphanesinde bulunan sözkonusu cilt sadece otuz beş tane tablo içermekte. Tablolar kısa açıklayıcı metinler eşliğindedir.

Osmanlı İmparatorluğunda yaşayan insan tipleri ve devlet yönetiminde görevli kişilerin resmini sergileyen Albümler 16. yüzyıldan beri yayınlanan bir kitap türüdür. Bu Albümler giderek yaygınlaşır, tahta yada bakır baskı gravüründen litografi (taş baskı) yada akuarel (sulu boya resim) türüne dönüşür, bazen de sözkonusu gravürlere renk eklenir.

18. yüzyıl boyunca sergilenen tablolarda aynı konular küçük farklarla birçok kez tekrarlanmakla birlikte bu tablolardaki insan figürleri, değişik milletlerden insan tipleri, çeşitli meslekler, farklı karakterler, kıyafetler ve başka ayrıntılar büyük doğallıkla aktarılmıştır.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (36)