Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

BUSCH, Moritz, Dr. Bilder aus Griechenland, Nach der Natur gezeichnet von A. Löffler, Mit 18 Stahlstichen und 7 Holzschnitten, Trieste, Julius Ohswaldt, 1870.

19. yüzyılda konusu seyahat olan sayısız sanat dergisi yayınlanmıştı. Bu dergiler birçok gravür içerir ve metinleri devrin tanınmış araştırmacıları tarafından yazılırdı.Aynı zamanda birden çok Avrupa dilinde yayınlanırdı.
Sözkonusu yayının tablolarını Alman asıllı August Löffler yapmış açıklayıcı metinler ise yine Alman asıllı Moritz Busch tarafından kaleme alınmıştır. Sonuçta hoş akıcı ve özgün bir uslupla yazılmış betimlemeler ve çoğu nadir konular sergileyen, devrin görsel modasına uygun birçok tablo içeren bir eser görmekteyiz.

M. Busch her biri en az üç yıl süren birçok Doğu seyahati gerçekleştirmişti. Yazdığı açıklayıcı metinler eğlendirici bir öğe içermekten başka yazarın gezdiği yerler hakkında sahip olduğu zengin bilgileri de kanıtlamaktadır. Alman asıllı ressam, gravürcü ve çizimci August Löffler 1846'da İtalya, 1849'da Mısır ve Kudüs, 1853'te Yunanistan ve 1856'da Milano ve Venedik'i ziyaret etmişti. Çoğunlukla yer manzaraları, tarihî anıt ve antik harabe görüntüleyen eserleri devrin birçok sanat dergisinde yayınlanmıştı.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (25)