Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

[Κερκυραϊκαί ενδυμασίαι = Costumes de Corfu, Korfu, Aspiotis Press.]

ASPİOTİS-ELKA Grafik Sanatlar Anonim Şirketi (1884-1987) Yunanistan'ın en önemli basım ve yayın kuruluşlarından biri sayılmakta. İlk olarak Yerasimos Aspiotis, Kerkira (Korfu) adasında, 1873 yılında, "Elpis" (türkçesi: Ümit) oyun kâğıdı basımevini kurar. Daha sonra, 1902 yılında kurucunun oğlu Konstantinos Aspiotis şirketi üzerine alır. Basım işlerini genişletip hisse senedi, piyango, mektuplaşma kâğıdı, zarf, etiket, resimli kartpostal, afiş gibi çeşitli şeyler basar. 1928 yılında Aspiotis şirketi ELKA-Litografi (taş baskı) ve kutu yapımı şirketiyle birleşir.

İkinci Dünya Savaşı sırasında şirket binaları İtalyan ordusu tarafından bombalanır, böylelikle şirketin baskı makineleri Atina'ya taşınır. Günümüzde şirket arşivi malzemesi Ethniki Trapeza Bankasının sahipliğine geçmiştir. Bu malzeme büyük ölçüde şirketin basmış olduğu tablo, gravür, afiş, maket, bütünleşmemiş projeler, mimarlık ve şehircilik planları, baskı taşları, cam plakaları, takvimler, fotoğraflar, kartpostaller, albümler, oyun kâğıtları, çeşitli haritalar v.s. içermektedir.

Korfu adasıyla ilgili en bakımlı Albümler ASPİOTİS-ELKA Basımevinden çıkmıştır. Albümlerde yer alan çeşitli tablolar, tanınmış sanatçıların kaleminden çıkmış çizimler yada fotoğraflar, adanın doğal çevresini, tarihî anıtları, güzel manzaraları ve ada halkını göstermektedir. Sözkonusu Albüm Korfu'dan insan tipleri ve yerel kıyafetleri gösteren tablolar ve halkın özellikle tarım uğraşlarıyla ilgili bazı fotoğraflarını sergiler.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (16)