Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

ABBOTT, George Frederick. A Tale of a Tour in Macedonia, Londra, Edward Arnold, 1903.

İngiliz asıllı yazar ve savaş muhabiri George Frederick Abbott (1874-1947) Cambridge'de kolejde öğrenim görür. 1900 yılında Cambridge üniversitesi tarafından Osmanlı egemenliği altında bulunan Makedonya'da etnografya araştırması yapmakla görevlendirilir. Abbott 1900'den 1903 yılına dek bulunduğu Güney-Doğu Avrupa'da ayrıca Londra'nın birçok gazetesi için de özel muhabirlik yapar. Daha sonra ise Hindistan'a yaptığı seyahatte Galler prensine refakat eder.

Abbott, yörenin siyasal ve toplumsal durumuna ilişkin birçok eser yayınladı. Çalkantılı bir dönem geçiren Balkanlar'da Büyük Güçler müdahalesinin ülke ve halklar üzerindeki etkilerini keskin ve eleştirel bir bakışla ve sık sık bildik İngiliz esprisiyle kaydeder. Eserleri arasında Yunan halk ezgileri, Makedonya'dan etnoğrafik malzeme, Tukididis (Thukydides) üzerine bir inceleme, Yunanistan'ın İttifak devletleriyle ilişkileri hakkında kitaplar var. Abbott, Yunan kültürüne olan katkıları için Yunanistan devletinin Liyakat Nişanını alır.

Cambridge üniversitesinden görevli olarak 1900 yılında Sırbistan yolundan Makedonya'ya gelir. Bir süre Selânik'te kalır, Seres, Sidirokastro, Drama'yı ziyaret eder, Meleniko'ya kadar varır, dönüşte ise Kavala'da kalır ve Aynoroz'u (Ayion Oros) gezer. Eserine eşlik eden az sayıda fotoğrafların açıklamaları pek çok yanlışlıklar içermekle beraber kuzey Yunanistan hakkında elde bulunan kayıtların kıtlığı nedeniyle ilginç bir belge oluşturmaktadır.


Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (10)