Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

Descrizione delle Due Fortezze de' Dardanelli e de' Due Castelli Nuovi dell' Ellesponto con la Veduta Incisa in Rame de' Medesimi, e del Mar di Marmora, fino a Constantinopoli, MDCCLXX [=1770].

Sözkonusu küçük boy kitap 1770 yılında, Ege denizinde Osmanlı-Rus donanmalarının çarpışmaları sürerken yayınlandı. Kitapta Çanakkale Boğazı girişinde bulunan kaleler ve istihkâm yapıları betimlenmektedir. Kitapta bu coğrafyayla ilgili mitoloji ve tarih bilgileri, Çanakkale Boğazı bölgesindeki köyler hakkında bilgi ve bu deniz geçidiyle ilgili denizcilik kuralları yer almakta. Kitapta sözü edilen ve 15. yüzyıldan beri Osmanlılara ait olup 17. yüzyılda yeni eklemelerle genişletilen bu kalelerin bugün sadece 2 tanesi Çanakkale Boğazının iç kesimlerinde bulunmakta, girişteki iki kale ise yokolmuştur. Buradaki tablo J. Grelot'nun 1680 yılında yayınlanan bakır baskı gravürünün kopyasıdır; aynı eserin ilk kopyası J.A. Guer'in (1746-47) kitabında yayınlandı.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (0)