Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

DAPPER, Olfert. Naukeurige Beschryving der Eilanden in de Archipel der Middelantsche Zee, …, Cyprus, Rhodes, Kandien, Samos, Scio, Negroponte, Lemnos, Paros, Delos, Patmos, en andere, in groten getale…, Amsterdam, Wolfgangh,…, 1688.

Flaman asıllı doktor ve aydın insan Olfert Dapper (1636-1689) klasik yunan ve latin edebiyatını mükemmel derecede bilmekteydi. Amsterdam'da doğmuş, öğrenimini Utrecht'te tamamlamıştı. Ömründe hiç seyahat etmemekle birlikte kendini coğrafya çalışmalarına verir, böylece yapıtlarında geniş bir alana yayılan bilgileri hep kaynakçalara dayandırır. Düzenli ve merkezci çalışma uslubu sayesinde araştırma ekibini örnek sayılabilecek bir biçimde yönetip şaşılacak bir sıklıkla Çin, Asya, Afrika, Amerika, Amsterdam ve doğu Akdeniz adaları hakkında tarih ve coğrafya incelemeleri yayınlar. Bu kitapları yüksek estetik standartlı haritalar ve gravürler süslemektedir.

Sözkonusu yayın Herodotos, Pausanias, Plutarkhos, Ptolemaios, Strabon, Yaşlı Plinius, Apollonios, Hesychios, Pomponius Mela, Solinus, Stephanus Byzantius, Yuhanna Hrisostomos gibi çoğunlukla antik yunan ve latin edebiyatı yazarlarını kaynak olarak kullanmıştır. Bunların dışında portolan (liman) haritaları ve isolario denen ada haritaları (Cr. Buondelmonti, B. Bordone, T. Porcacchi, M. Boschini, V.M. Coronelli), çağdaş gezginlerin tanıklıklarını (P. Belon, G. Sandys, Sieur Du Loir, J. Spon ve G. Wheler v.b.), zamanının doğru haritalarını (J. & C. Blaeu v.b.) ve de Hollandalı tacirlerden aldığı bilgileri kullanır. Bu eser Dapper'in öteki eseri "Archipel"'in tersine başka dillere çevrilmez; nitekim sözkonusu kitabın sadece Osmanlı-Venedik savaşı sırasında (1685-1688) Venediklilerin kazandığı muhteşem zaferleri övmek için yayınlanmış olduğu anlaşılmaktadır. Çarpıcı gravürlerden birçoğu V.M. Coronelli'nin yapıtlarından esinlenmiştir. Bu eser ilerideki gezginler için yararlı bir el kitabı ve danışma metni oluşturmuştur.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (100)