Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

Piraeus and Ports of the Mediterranean Sea. The hellenic maritime Tradition through Centuries-Engravings, Atina, Eurodimension, 2000.

Çözük yapraklardan meydana gelen ve Pire ile öteki Akdeniz ve Karadeniz limanlarından gravürler ve haritalar içeren bir albümdür. Giriş yazısında Pire'nin antik çağlardan 20. yüzyıla dek tarihî gelişimi ve 19. y.y. sonundan itibaren önemli bir liman olarak ortaya çıkması anlatılır. Daha sonraki metinlerde, Pire'nin bir ticarî merkez olarak yükselişi ve düşüşü, yunan denizyolu ticaretinin antik çağlar, bizans ve osmanlı devirlerinden günümüze dek tarihi ile ilgili özet halinde bir sunuş ve hatta yunan denizlerinde korsanlığın tarihi gibi konular işlenir.

Kitapta bulunan 84 tane liman resmi arasında 20 tanesi Pire diğerleri ise adalar ve Rumeli'de bulunan limanlar, İstanbul limanı, Karadeniz ve Kıbrıs limanlarından görüntüler, İskenderiye, Cezayir, Malta ve Sicilya, Batı Akdeniz, Yakın Doğu, İtalya, Güney Fransa ve Akdeniz İspanya'sında bulunan başka liman-kentlerden görünümlerdir.

Gravürler 17. yüzyıl ürünü, görüntülerin çoğu ise 19. yüzyıla aittir. Özellikle 19. y.y.da İngiltere ve Fransa'da yayınlanmış haftalık seyahat dergilerinden derlenmiştir. Bu kaynak dergiler Le Tour du Monde, London Illustrated News, Le Monde Illustré, Le Journal Illustré v.b.- ayrıca M. Vretos'un Ethniko İmerologio (Milli takvim) başlıklı yapıtı ve V.M. Coronelli, Ol. Dapper, J. Pitton de Tournefort, J.D. Le Roy, M.-G.-F-.A. Choiseul-Gouffier, Julia Pardoe, W.H. Bartlett gibi gezgin yazarların eserleri kaynak olarak kullanılmıştır.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (62)