Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

Edirne / Adrianople

Batı Avrupa'dan Osmanlı İmparatorluğu başkenti İstanbul'a giden kara yolu üzerinde önemli ara duraklardan biri Edirne idi (Adrianupoli). Batı Avrupa hükümdarlarının İstanbul'a yolladıkları elçiliklerin tümü, Trakya'nın ikinci önemli şehri olan Edirne'den geçip burada konaklamaktaydı. Osmanlı İmparatorluğundan çeşitli insan tipleri görüntüleyen ilk seyahatnamenin yazarı N. de Nicolay, eserinde (1580) ilk kez olarak Edirne şehrinden karakteristik insan tipleri sergilemektedir. Aynı konulara 19. yüzyıl sonuna dekG. Patieridis / K. Stamatis kitabı gibi yayınlarda rastlayacağız. Osmanlı başkentini Edirne'ye yerleştiren Sultan I. Murat'ın portresi L. Chalcondylis'in n önemli eserinde (1632), mimar Sinan eseri ünlü Sultan Selim camii ise S. Schweigger'in seyahatnamesi ile (1608) E. Peytier'nin yayınladığı Albümde (1829-32, 1833-36) sergilenmektedir.

Osmanlı-Rus savaşı sırasında (1829-1830) Rus çarı I. Nikolay'ın Osmanlılara karşı yürüttüğü savaş operasyonlarına katılan C. Sayger / A. J. Desarnod'nun ellerinden çıkan "Albüm"de (1834) Edirne'den aralarında arkeolojik eser, harabe, saray, sur, cami ve çeşitli bina görüntüleri bulunan eserler ve kentten çeşitli manzaralar önemle sunulmaktadır.

Osmanlı İmparatorluğunda yaşayan insan tipleri içeren Albümler daha 16. yüzyıldan beri sevilen bir kitap türü olup yayınları 18. yüzyıl sonlarına kadar devam eder. Bu Albümlerdeki renklenmiş üstün kaliteli gravürleri yapan sanatçı ve yayıncılar çoğunlukla bilinmemekte. Sergilenen konular daha önce yayınlanmış benzer eserlerdeki tablolardan kopya edilmiştir (Recueil, yaklaşık olarak 1780).

Edirne kenti ve civarından manzaralar ayrıca R.Walsh / Th. Allom (1836 -1838)"Albüm"ünde (1836-38) ve nihayet fotoğraf olarak J. Beauregard'in 1896 tarihli yayınında yer almaktadır.

Yazan İoli Vingopoulou