Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

Larnaca

Larnaka limanının önemli konumu Kıbrıs'ta uzun süre yaşamış olan İngilitere konsolosu Al. Drummond'un seyahatnamesinde (1754) görülen haritada kaydedilir. Larnaka haritası J. Roux'nun "portolan"ında da (liman rehberi) görülür (1804). Ol. Dapper'in 1688'de yayınlanan ve zengin bilgi içeren eseri "Archipel"de (okunuş: Arşipel) Larnaka yöresinin bir görüntüsü yer alır. Mükemmel bir teknikle yapılmış gravürleriyle ünlü olan bu kitabın yazarı kaynak olarak çoğunlukla antik yunan ve latin edebiyatı yazarlarını, "portolan"  haritaları ve "isolario"lar (ada haritaları), hatta çağdaş seyahatnamelerden tanıklıklar ve devrin geçerli haritalarını kullanmıştır. H. Light'in eserinde (1818) Larnaka yakınlarındaki tuzlaların karakteristik bir görüntüsü ile Ed.D. Clarke'ın ziyaret ettiği yerler hakkında bol bilgi sağlayan seyahatnamesinde (1814) Larnaka'dan arkeolojik eser, yazıt ve sikke tabloları yer almakta.

İki antik kent arasında bulunan ve Kutsal Yerlere seyahat eden yolcuların bir durağı olan Limasol'un (Lemesos) arkeolojik anıtlarına ilişkin olarak Al. Drummond (1754) ve L. Mayer'in (1803) eserlerinde kayda değer gravürler görmekteyiz.

Yazan: İoli Vingopoulou