Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

Nicosia /Leukosia /Lefkoşa

Lefkoşa'nın Osmanlılar tarafından 1571 yılında kuşatılıp fethedilişi G.Fr. Camocio'nun  kitabında (1574) yer alan gravürlerde görülür. Şehir surlarının planı ise G. Rosaccio'nun kitabında (1598) yer alır. Aynı konu H. Beauvau'nun seyahatnamesinde (1615) yeniden üretilir.

17. yüzyıl sonlarında J. Peeters'in yayınları (1690) Batı hristiyan güçlerinin Osmanlı-Venedik savaşlarında kazandığı zaferleri över. Bu yayınlarda Adriyatik denizinden Hindistan'a dek uzanan bir coğrafyadan şehir liman ve başka yer görüntüleri bulunmakta.

G. Bosio / P. de Boissat'nın kitabı (1659; çevirisi Boissat tarafından yapılmış) Sen Jan şövalyelerinin etkin olduğu başlıca şehirleri görüntüleyen az sayıda gravür içermekte. Aralarında Lefkoşa şehrinin de bulunduğu bu görüntüler daha önce yayınlanıp çok okunan seyahatname ve harita kitaplarında yer almış gravür konularının bir çeşitlemesidir.

Yazan: İoli Vingopoulou