Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

Rethymnon

Fr. Basilicata , kayda değer haritalarında (1618), renklerin ustaca kullanımıyla Rethimno şehri ve etraf yörelerin topoğrafya ve morfolojisini vurgular. Sözkonusu haritalarda tuzla, tarla, değirmen, kuyu gibi ayrıntılar hatta ağaçlar bile görüntülenir; askerî tesisler ise özellikle vurgulanır. Alman asıllı gravürcü ve ressam J. von Sandrart'ın  1686 yılında yayınlanan bir kitabında limandaki gemi trafiği çok canlı bir biçimde vurgulanır. Ol. Dapper'in tarih-coğrafya içerikli önemli eserinde ("Archipel", 1688) son derece doğru bir çizimle şehrin tahkimatları ve Fortetza kalesi görüntülenir.

J. Sandrart'ın eserindeki (1687) tabloların konusu çoğunlukla Venedik hakimiyeti altında olan kaleler ve çeşitli yer manzaralarıdır. Benzer kitaplar serisinde 6. Osmanlı-Venedik savaşında (1684-1699) Venediklilerin Osmanlılarla çarpışmalarında kazandıkları zaferleri öven başka eserler de bulunmaktadır. Örneğin 17. yüzyıl sonlarında J. Peeters'in yayınlarında (1686) Avusturya, güneydoğu Avrupa, doğu Akdeniz, ve Asya'dan Suudî Arabistan'a kadar uzanan bir coğrafyadan çeşitli şehir, liman ve başka yer manzaraları görürüz. Gine J. Peeters'in 1690 tarihli yayınında Adriyatik denizinden Hindistan'a kadar çeşitli şehir, liman ve başka yer manzaraları görmekteyiz.

Gerçekleştirdiği güzergâhlar açısından bir öncü sayılan J. Pitton de Tournefort'un pahası biçilmez yayınında (1717) ilk kez Rethimno'nun doğu sahili tarafından bakılmış "gerçekçi" bir görüntüsüyle karşı karşıya gelmekteyiz.

Fransız asıllı J. Pitton de Tournefort'dan sonra Avusturya asıllı F.W. Sieber Girit adasını gezen ilk doğa bilimcisidir. Özellikle botanolojik malzeme derleyen Sieber, 1823 yılında yayınlanan eserinde Girit halkının toplumsal ve kamu yaşamı hakkında son derece ayrıntılı bir görüntü sunar. Yunanistan'daki örf ve adetler ile kıyafetler ve tarihî anıtlar hakkında yayınlanmış birçok kitap arasında Griechenland adlı eserde (yaklaşık olarak 1825) yer alan görüntüler (bu arada Rethimno görüntüleri de) daha önce yayınlanmış ve rağbet görmüş başka seyahatnamelerden alınmıştır.

Sergilediği resimler açısından öncü bir eser olan R. Pashley'in eserinde (1837) görülen yerler, anıtlar, arkeolojik eserler ve Rethimno yöresi halkı, Pashley'in arkeolojik gezi anlatısını ve aktardığı günlük yaşam sahnelerini canlandırır.

Başarılı ve üretken bir manzara ressamı olan Ed. Lear (1864) Girit'in özellikle batı kısmını gezer; çizimlerinde Rethimno civarındaki sakin doğa ortamını, güzel manzaralı yerler, Rethimno şehrini ve etkileyici bir yapı olan Arkadios manastırını aktarır (aynı baskıda R. Pashley'in aynı konuyu işleyen bir gravürü de yer almakta).

Albüm'de (1984) sergilenen eserler arasında, İngiltere'de yayınlanan çığır açıcı “The Illustrated London News” (1842-1885) dergisiyle “The Graphic” (1869-1885) dergisinden alınmış nadir ve çok kayda değer tahta baskı gravürler yer almaktadır. Bu gravürlerin konusu 1842-1885 yılları arasında vuku bulmuş siyasal ve toplumsal olaylar ve savaşlara ilişkin yerler ve kişilerdir. Girit adası da bu görüntüler arasında yerini alır.

Yazan: İoli Vingopoulou