Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

Chania

Hanya limanı ve tahkimatlarını gösteren resimleri elle çizilmiş yada basımevinden çıkmış en eski harita ve ada haritalarında (isolario) görebiliriz. Venedik hakimiyeti döneminde iyice  düzenlenen şehir 16. yüzyıl sonlarında G. Rosaccio'nun (1598) daha eski eserlerden etkilenmiş olan kitabında belirmektedir. Fr. Basilicata'nın (1618)  kayda değer haritalarında rengin ustaca kullanımı sayesinde Hanya ve civarındaki önemli yörelerin topoğrafya ve morfolojisi öne çıkmaktadır. Venedik hakimiyetindeki kentin güçlü surları 1686 yılında Alman asıllı gravürcü ve ressam J. von Sandrart'ın (1686) kitabı ve Ol. Dapper'in 1688 yılında çıkmış "Archipel" (okunuş: Arşipel) adlı tarih-coğrafya incelemesinde yer almaktadır. Aynı eserde Hanya'nın deniz yöresinde bulunan kayalıklardan da çeşitli görüntüler yayınlanır.

J. Sandrart kitabındaki (1687) tablolar, çoğu Venedik hakimiyeti altında bulunan kale ve çeşitli yer manzaraları göstermekte. Bunlara benzer başka yapıtlar VI. Osmanlı-Venedik savaşında (1684-1699) Venediklilerin zaferlerini kutlamak üzere yayınlanmıştı. 17. yüzyıl sonlarında J. Peeters'in (1686) yayınlarında Avusturya, güneydoğu Avrupa, doğu Akdeniz, ve Asya'dan Suudî Arabistan'a kadar uzanan bir coğrafyadan çeşitli şehir, liman ve başka yer manzaraları görmekteyiz. Gine J. Peeters'in 1690 tarihli yayınında Adriyatik denizinden Hindistan'a kadar çeşitli şehir, liman ve başka yer manzaraları görmekteyiz.

Gerçekleştirdiği güzergâhlar açısından bir öncü sayılan J. Pitton de Tournefort'un (1717) pahası biçilmez yayınında (1717) ilk kez Hanya şehrinin deniz tarafından bakılmış gerçekçi bir görüntüsüyle karşı karşıya gelmekteyiz.

Sergilediği resimler açısından öncü bir eser olan R. Pashley'in eserinde (1837) görülen yerler, anıtlar, arkeolojik eserler ve Hanya yöresi halkı, Pashley'in arkeolojik gezi anlatısını canlandırıp aktardığı günlük yaşam sahneleriyle renk katar.

Yaklaşık olarak bir asır sonra Suda körfezi ile Gramvusa körfezi haritalarını G.A. Olivier'nin (1801) eseriyle J. Roux'nun (1804) liman rehberinde bulmaktayız. Başarılı ve üretken bir manzara ressamı olan Ed. Lear (1864) İyon denizi adalarından yola çıkıp Girit'in özellikle batı kısmını gezer; eserlerinde Girit'in bitki hazinesi ve dağlık bölgeleri yanısıra önemli yapı ve anıtlarını da sergiler; aşağı yukarı aynı devirde (1867) Piraeus and Ports adlı eserde Hanya limanının renkli bir görüntüsü yer alır.

Albüm'de (1984) sergilenen eserler arasında, İngiltere'de yayınlanan çığır açıcı “The Illustrated London News” (1842-1885) dergisiyle “The Graphic” (1869-1885) dergisinden alınmış nadir ve çok kayda değer tahta baskı gravürler yer almaktadır. Bu gravürlerin konusu 1842-1885 yılları arasında vuku bulmuş siyasal ve toplumsal olaylar (Girit'teki olaylar dahil) ve savaşlara ilişkin yerler ve kişilerdir.

Ayrıca Girit'in Yunanistan'a katılma mücadelesi sırasında çekilmiş ilginç fotoğraflar da bulunmaktadır (Al. Van den Brule, 1907).  Son olarak ünlü F.F.Boissonnas'ın çektiği fotoğraflar Girit'in dağlık ortamını, limanı ve Giritlileri son derece açık bir anlatımla aktarmaktadır.

Yazan: İoli Vingopoulou