Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

Cappadocia

Karaman adıyla bilinen Kapadokya ilk kez N. de Nicolay'in Doğu'dan kıyafet çeşitleri içeren eserinde (1580) anılır. Bu kitapta "Karaman'dan bir kadın figürü" adlı çizim İstanbul'da bir kadın seyyar satıcı gösterir. Buna benzer olarak 16.yüzyıl sonunda yayınlanan ve 19. yüzyılda yeniden basılan C. Vecellio'nun eseri (1598) (okunuş: Veçelyo) özellikle kıyafetlere adanmış olup Karaman'dan üç insan figürü de içermektedir.

18. yüzyıl başlarında Fransız asıllı tüccar ve arkeolojik eser avcısı P. Lucas'nın seyahatnameleri (1712) tüm Avrupa'da yankı uyandırır.

Fransız asıllı F.M.Ch. Texier, üç ciltlik "Anadolu (Küçük Asya) şehir ve vilayetlerinin coğrafya tarih arkeoloji bakımından betimi" (1839-1849) adlı eserinde Anadolu hakkında o zamana dek bilinen herşeyi ilk kez düzenli bir biçimde kaydeder. Texier'nin Anadolu gezisinin sonuçlarını içeren bu yayında (1882 tarihli yeni baskıda) çeşitli yer manzaraları, arkeolojik eserler ve insan figürleri görmekteyiz. Ch. Texier'nin hemen sonraki eseri (1864) özellikle Anadolu'da bulunan Bizans anıtlarının araştırma ve inceleme alanını büyük ölçüde belirler. Bu eserde ilk kez Anadolu'da bulunan çeşitli yapılara ilişkin çizimler, kuşbakışı ve başka açılardan görüntüler hatta fresk resimleri yayınlanır.

Son olarak, E. Banse'ın "Türkiye coğrafyası" (1919) adlı eserini tamamlayan fotoğraflar arasında yörenin önemli bir şehrini görüntüleyen bir fotoğraf da yer almakta.

Yazan: İoli Vingopoulou