Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

Nafplio

Nafpaktos/ İnebahtı deniz muharebesi döneminde (Ekim 1571) hristiyanların Kutsal İttifak donanmasının Venedik hakimiyetinde olan denizlerde yüzmesi ve burada vuku bulan olaylar devrin birçok kitabına resim konusu sağlamıştı. Böylece 16. yüzyıl sonlarında yayınlanan ve o zaman çığır açıcı bir eser olan G. Fr. Camocio'nun "isolario"sunda (ada-sahil haritaları) devrin Hristiyanlarıyla Osmanlılar arasında Nafplio yöresinde vuku bulan çarpışmaları gösteren tablolar da içerilmektedir (1574). Bu eserdeki görüntüler daha sonra yayınlanmış harita kitapları için kopya edilmiş (G. Rosaccio, 1598)  ve çeşitli seyahatnamelerin yeni baskılarını donatmıştır; bunlardan biri 16. yüzyıl oratalarında Babıali'de resmi elçi görevinde bulunmuş olan diplomat O.G. Busbecq'in seyahatnamesidir (1664).

V.M. Coronelli'nin Venedik'te kurmuş olduğu Argonotlar Kozmografya Akademisi'nin  atölyesinde, Osmanlı-Venedik savaşlarında (1684-1687) Venediklilerin zaferlerini gösteren yüzlerce gravür (bakır baskı) içeren birçok kitap basılmıştı. V.M. Coronelli'nin 1687 baskısı kitabında ve gine V.M. Coronelli'nin 1688 baskısı kitabında Nafplio kentinin bir görüntüsü, bunun  çeşitlemeleri ve üç kaleyi gösteren görüntüler yer alır. Coronelli'nin sözkonusu eserindeki çizimler (1708) Argonotlar Coğrafya Akademisinin daha önce çıkmış kitaplarında görünen birçok tablodaki konuları yinelemekle beraber kendi önemlerini korumaktalar. Coronelli'nin eserlerindeki çizimlerin hemen hemen tümü bu kitapların yeni baskıları yada çevirilerinde birçok kez yeniden üretilmiş yada daha sonraki yıllarda yayınlanmış başka seyahatnamelerin, tarih veya coğrafya kitabının resimlemesinde, örneğin Ol. Dapper'in kusursuz bir teknikle yapılmış gravürler içeren eserinde (1688) ve J.von Sandrart'ın yeni ve özgün görüntüler içeren eserinde kullanılmıştı (1686). J.v. Sandrart'ın eserinin 1687 baskısında yer alan tabloların konusu çoğunlukla Venedik hakimiyeti altında olan kaleler ve çeşitli yer manzaralarıdır. Benzer kitaplar serisinde, 6. Osmanlı-Venedik savaşında (1684-1699) Venediklilerin Osmanlılarla çarpışmalarında kazandıkları zaferleri öven başka eserler de bulunmaktadır. Örneğin J. Enderlin'in kitaplarında (1686), daha önce çıkmış ve çok rağbet gören yayınların yanısıra o sıralarda çıkmış yayınlardan da çeşitli konuları kopya eden tablolar görmekteyiz. 17. yüzyıl sonlarında J. Peeters'in yayınları (1690) Batı hristiyan güçlerinin Osmanlı-Venedik savaşlarında kazandığı zaferleri övmektedir. Bu yayınlarda Adriyatik denizinden Hindistan'a dek uzanan bir coğrafyadan şehir liman ve başka yerler görüntülenir. Tamamen Argonotlar Coğrafya Akademisi yayınlarından etkilenmiş olan G. Albrizzi'nin toplu eserleri (1687) özellikle Peloponez'deki çeşitli önemli kale, liman ve şehirlerden görüntüler sunar.

Yaklaşık olarak bir asır sonra yayınlanan ve Adriyatik deniziyle İyon denizinde demirleme noktalarını gösteren bir harita kitabında (J.N. Bellin, 1771) Nafplio eşit önemde bir yer kaplamakta. 19. yüzyıl başlarındaysa gine tüm bu yörenin demirleme noktalarını gösteren bir haritayı önemli bir liman rehberinde görürüz (J. Roux).  19. yüzyıl sonlarına doğru artık çok kullanışlı bir elkitabı haline gelen gezi rehberlerinde yöreyle ilgili plan ve çizimler yer alır (K. Baedeker, 1897).

19. yüzyıl başlarında W. Gell (1810), Pausanias'ın metninde betimlenen yerlerde düzenli biçimde arkeolojik araştırmalar gerçekleştiren ilk kişilerden biridir. Böylelikle Miken kentinin bulunduğu Argolida bölgesini gezerken, W. Gell, Nafplio kentine de gelir ve Nafplio'dan az sayıda olmakla birlikte alışılmamış görüntüler aktarır.

Nafplio kenti, özellikle Yunan Ayaklanmasından hemen sonraki dönemde, yeni kurulmuş Yunanistan devletinin ilk başkenti olarak, seyahat metni olsun resim olsun sözkonusu yayınların tümünde özel bir konumdadır. Özgürlük savaşımı döneminde Nafplio kentinin önemli işlevi, Yunan ayaklanmasından önceki dönemde de bu yöreleri gezen Batı Avrupalı büyük gezginlerin eserlerinde yer almasına neden olur (F.Ch.H.L. Pouqueville, 1826-27).  Peloponez yarımadasında (Mora) bilimsel araştırmalar yapan Fransız ekibin bir üyesi olarak uzun süre Nafplio'da kalan haritacı Peytier  (1829-32, 1833-36) çizimlerinde kentin günlük yaşamından birçok sahne yansıtmıştır. Gravürlerinin üstün niteliği ve de sergilenen portrelerin aktardığı ahlâk değerleri bakımından önemli bir yapıt olan O.M. von Stackelberg'in "Albüm"ünde (1828) bir Yunan savaşçısının saygınlık doğuran yüzünü görmekteyiz.

19. yüzyılın 1830'lu yıllarından itibaren, Yunan devletine ilişkin olarak yayınlanan ve gravür içeren seyahatnamelerin tümünde Nafplio'nun deniz tarafından görünüşü (Ch. C. Frankland, 1829); Nafplio'nun bulunduğu etkileyici deniz koyu ve kentin etrafındaki ova (O.M. von Stackelberg, 1830) görüntülenir. Yunan devletinin kuruluşundan hemen sonra Chr. Wordsworth seyahatnameden çok tarih anlatısı olan ve bol resimler eşliğinde olup büyük başarı görmüş eserini yayınlar. Bu eserin bir yeni baskısında (1882) Nafplio'dan iki görüntü yer alır. Albüm'de (1984) sergilenen eserler arasında, İngiltere'de yayınlanan çığır açıcı “The Illustrated London News” (1842-1885) dergisiyle “The Graphic” (1869-1885) dergisinden alınmış nadir ve çok kayda değer tahta baskı gravürler yer almaktadır. Bu gravürlerin konusu 1842-1885 yılları arasında Yunanistan'da vuku bulmuş siyasal ve toplumsal olaylar ve savaşlara ilişkin yerler ve kişilerdir. Nafplion şehri Albümde yer alan birçok gravürde görülür. 

Gezginlerin çoğu yeni başkente uğrayıp az bile olsa bir süre burada kaldıklarından dolayı, üç tane kalesi olan kentin güzelliklerinden etkilenip birçok manzarasını çizerler (F.Ch.H.L. Pouqueville, 1835; J. Skene , 1838-45; Piraeus and Ports Albümü, 1841; Th. Du Moncel, 1843; J.H. Allan, 1843; G.N. Wright, 1842; E. Rey, 1867). İrlanda asıllı üretken yazar J. P. Mahaffy'nin Yunanistan gezisine ilişkin eseri (1890) kusursuz nitelikte tahta baskı gravürlerle donatılmıştır. Sözkonusu gravürler esas olarak kimi düşgücü eseri olan, kimiyse fotoğraflara dayanan ve kalemle yapılmış olan çizimler kullanmaktadır. Gravürler arasında Nafplion şehrine ilişkin görüntüler de yer almakta.  

Aynı tablo konularını 19. yüzyıl sonuyla 20. yüzyıl başlarında yayınlanan ve çoğu devrin görsel anlayışına uyan eserlerde görürüz. Bu eserlerin bazısı sergiledikleri mekânların belli kısımlarında odaklanır (R.R. Farrer, 1880 ve A. Schweiger Lerchenfeld, 1887 gravürleri; K. Reisinger'in fotoğrafları, 1923; Fr. Perilla'nın çizimleri, 1929). W. Black'ın eserinde (1900) yer alan görüntüler Yunan ayaklanması döneminden elimizde bulunan az sayıda ve nadir belgeler olup Yunan tarihi için son derece önemli birer kaynak oluşturmaktadır.

Yazan: İoli Vingopoulou