Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

Meteora

Pindos dağlarında yürüyen ilk gezginler Kuzey Yunanistan'a aslında Yanya'yı ziyaret etmek için gelmişlerdi. (18. yüzyıl sonuyla 19. yüzyıl başlarında Yanya ve yöresi Tepedelenli Ali Paşa yönetimindedir). Böylelikle Meteora yöresi, H. Holland'ın (1815) Yunan ayaklanması arifesinde toplumsal ve ekonomik meseleler üzerindeki keskin gözlem yeteneğinden dolayı çok önemli bir metin olan seyahatnamesinde; samimi bir yunansever ve Yunan özgürlük meselesinin savunucusu T.S. Hughes'un seyahatnamesinde (1820); ve L. Dupré (1825) ile O.M. von Stackelberg'in (1830) üstün nitelikli tabloları arasında yer alır. O.M. von Stackelberg 19. yüzyıl başlarında (1834) Yunanistan'a yaptığı seyahatten sonra, tarihî alanlarla arkeolojik anıtları o sıralarda doğmakta olan romantizm akımına göre aktarmayı başarır.

Yunanistan'daki örf ve adetler ile kıyafetler ve tarihî anıtlar hakkında (bu arada Meteora hakkında da) yayınlanmış birçok kitap arasında Griechenland adlı eserde (yaklaşık olarak 1825) yer alan görüntüler daha önce yayınlanmış ve rağbet görmüş başka seyahatnamelerden alınmıştır. Albüm'de (1984) sergilenen eserler arasında, İngiltere'de yayınlanan çığır açıcı “The Illustrated London News” (1842-1885) dergisiyle “The Graphic” (1869-1885) dergisinden alınmış nadir ve çok kayda değer tahta baskı gravürler yer almaktadır. Bu gravürlerin konusu 1842-1885 yılları arasında vuku bulmuş siyasal ve toplumsal olaylarla savaşlar ve bunlara ilişkin kişiler ve Meteora manzarası gibi çeşitli yerlerdir.

Meteora'nın etkileyici ortamı Chr. Wordsworth'un seyahatnameden çok tarih anlatısı olan ve büyük başarı görmüş eserinden de eksik olmaz (1882, yeni baskı). Wordsworth'un resimleri empresyonist etkiler yansıtan yeni bir görsel uslupla verilmiştir. Aynı şekilde İngiliz asıllı peyzaj ressamı Ed. Lear de (1851) Meteora'yı kendi özel uslubuyla tablolarında yansıtır. Athos yarımadası (Aynoroz) gibi Meteora da R. Curzon'un (1897) güzergâhında içerilir. Esas olarak elyazması kitap arayışıyla uğraşan Curzon, bununla birlikte Meteora'dan çeşitli manastır görüntüleri ve manastırlara bitişik binaların planını da çizer. 19. yüzyıl sonlarına doğru seyahatnameleri tamamlayan görsel hazine, sadece mekân, manzara, anıt ve bina görüntüleriyle yetinmeyip günlük yaşamdan hatta keşiş (manastır) yaşamından ayrıntılarda ve hoş sahnelerde odaklanır (A. von Schweiger Lerchenfeld, 1887). İrlanda asıllı üretken yazar J. P. Mahaffy'nin Meteora yöresini de içeren Yunanistan gezisine ilişkin eseri (1890) kusursuz nitelikte tahta baskı gravürlerle donatılmıştır. Sözkonusu gravürlerin temel olarak kullandığı çizimler kalemle yapılmış olup bir kısmı düşgücü eseri, bir kısmı ise fotoğraflara dayanır.  

E. Reisinger'in fotoğrafları arasında Meteora'dan görüntüler yer alır (E. Reisinger, 1923).

Yazan: İoli Vingopoulou