Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

Patmos

Patmos adası tüm öteki Yunan adaları gibi, Avrupa aydınları ve coğrafya yayınları ufkunda ilk kez 15. yüzyıl başlarında Cr. Buondelmonti'nin çığır açan “Liber Insularum Archipelagi” adlı elyazması haritalarıyla görünür. Bu eser daha sonra yapılan bütün haritalara, örneğin B. dalli Sonetti (1485) ve B. Bordone'nin (1547) ada haritalarına (isolario) örnek olmuştur. Sonetti'nin haritaları vezinle yazılmış metinlerle tamamlanır, Bordone ise kendine özgü haritalarına her adanın yerel efsaneleri ve tarihine ilişkin bilgiler de ekler.

Patmos adası 16. yüzyıl sonlarına doğru G. Fr. Camocio'nun çığır açıcı "isolario"su (1574) ve bundan etkilenen G. Rosaccio'nun daha sonra yayınlanan "isolario"sunun haritaları arasında (1598) görünür. H. Beauvau'nun hacılık seyahatnamesinde (1615) Patmos görüntüleri yer alır. Tüm benzer eserlerde olduğu gibi Antonio Millo'nun (1582-91) haritaları da dönemin basılı kitaplarından alınmış gravürlerle tamamlanır. Yunan asıllı Antonio, çizdiği haritaların üzerinde - bunların arasında Patmos haritasında da - deniz trafiğinin tehlikeli noktalarını işaretler. Yer adlarının saptanmasında, Millo, dönemin liman rehberlerini (portolan) kullanır. 17. yüzyıl ortalarında Venedik gravür stilinin güzel küçük bir örneği olan Μ. Boschini'nin kitabında Patmos haritası bütün öteki haritalar gibi tarih-coğrafya içerikli açıklayıcı bir metin eşliğindedir. Fr. Piacenza'nın (1688) "isolario"su, mükemmel bir kazıma ile yapılmış haritalarla Ege denizi adaları ile Kıbrıs ve Peloponez hakkında bol bilgi veren metinler içermektedir. 17. yüzyıl sonlarında J. Peeters'in yayınları (1690) Batı hristiyan güçlerinin Osmanlı-Venedik savaşlarında kazandığı zaferleri över. Bu yayınlarda Adriyatik denizinden Hindistan'a dek uzanan bir coğrafyadan şehir liman ve başka yer görüntüleri görülebilir.

J.J. Struys'ün seyahatnamesine (1681) hakim olan belirsizlik ve gariplikler arasında Tinos ve Patmos adalarına ilişkin görüntülerin birbirine karışması ilgi çekicidir. Yerin coğrafyası, engebeleri ve yerleşim yerlerinin konumuyla ilgili bilgilerimiz görüntülerin birini ötekiyle değiştirmemize yol açıyor. Öyle ki Patmos görüntüsünü Tinos, Tinos görüntüsünü Patmos diye okuyoruz.

J. Pitton de Tournefort'un zengin içerikli ve dolaysıyla çok değerli bir yayın olan eseri (1717), yazarın Ege denizinde seyahatinden sonra yayınlanır ve o andan itibaren Ege'de seyahat eden herkesin güzergâhı için bir rehber oluşturur. Eserde Patmos ile ilgili gravürler kadınların giyim alışkanlıklarını, limandan bir görüntü ve Kutsal Mağarayı (Vahiy mağarası) gösterir. J.B. Van Mour'un Doğu milletlerinden insan tipleri ve kıyafetler gösteren çok başarılı Albümü (1714), görüntülere ilişkin olarak, günlük yaşama dair ayrıntılar içeren açıklayıcı metinler eşliğindedir. Bu albümdeki Patmos'lu kadınlar kıyafeti en çarpıcı kıyafetlerden biridir. Ch. Thompson'un seyahatnamesine (1752) eşlik eden tablolar daha önce yayınlanan ve sevilen kitaplardan görsel konular kopya etmektedir.  

R. Walpole'ün (1820) yayınladığı kitapta bir arada bulunan makale, inceleme, seyahat anlatısı gibi yazıların ele aldığı nadir konular ve bunlara ilişkin görüntüler, inceledikleri yerlerin, bu arada Patmos'un da tarihi, arkeolojisi hatta doğal tarihi hakkında çok değerli birer belge oluşturmaktadır.

Albüm'de (1984) sergilenen eserler arasında, İngiltere'de yayınlanan çığır açıcı “The Illustrated London News” (1842-1885) dergisiyle “The Graphic” (1869-1885) dergisinden alınmış nadir ve çok kayda değer tahta baskı gravürler yer almaktadır. Bu gravürlerin konusu 1842-1885 yılları arasında vuku bulmuş siyasal ve toplumsal olaylar ve savaşlara ilişkin yerler ve kişilerdir. Patmos adası da bu gravürler arasında yer alır.

A. de La Mottraye'ın eseri nadir konular gösteren çarpıcı gravürler içerir (1727). Bunların bazısı hayalî sahneler olup başka çağdaş yayınlarda yer alan konu yada simaları kopya eder. Bunun bir örneği Ege'li kadınlar dansı tablosudur. Bu tabloda Patmos'lu bir kadın siması da bulunur. Aynı gravür, konusu kıyafetler olan açıklamalı bir kitapta yer alır (Ph. Argenti, 1953).

M.G.F.A. Choiseul-Gouffier'in görkemli eserinde Patmos'lu kadınlar görüntüsü, Vahiy mağarası, liman, ve de yazarın bir Yunanlı keşişle buluşması, hatta keşişin  Avrupa toplumunun manevi durumu hakkında sorduğu soru yer alır. Sözkonusu eser antik çağlar ve yunan kültürü için duyulan sevgiyi yepyeni ve özgün bir biçimde dile getirmiş ve 18. yüzyıl sonuyla 19. yüzyıl başında "görüntü"yü seyahatnamenin başlıca öğesi kılmıştı.

Patmos'un zirve çizgisinin denizden görüntüsü de ilginç bir tablo oluşturur (Ed. D. Clarke, 1814); Patmos'un zirve çizgisinin denizden görüntüsü de ilginç bir tablo oluşturur (J. Roux, 1804).

Yazan: İoli Vingopoulou