Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

Monemvasia

Tüm benzer eserlerde olduğu gibi Antonio Millo'nun (1582-91) haritaları da dönemin basılı kitaplarından alınmış gravürlerle tamamlanır. Yunan asıllı Antonio, çizdiği haritaların üzerinde deniz trafiğinin tehlikeli noktalarını işaretler. Yer adlarının saptanmasında dönemin liman rehberlerini (portolan) kullanır.

Venedik'te V.M. Coronelli yönetimindeki Argonotlar Kozmografya Akademisi'nin atölyesinde basılan kitaplarda Venediklilerin zaferiyle sonuçlanan Osmanlı-Venedik savaşlarına (1684-1687) ilişkin yüzlerce gravür (bakır baskı) arasında doğal olarak  Monemvasia kale-şehrine ilişkin birçok gravür de yer almaktadır. Bu gravürler Peloponez yarımadasının doğu sahillerindeki önemli kaleyi çeşitli açılardan, mimar planları, çizim ve haritalarla sergiler. V.M. Coronelli'nin 1708 baskısı ve aynı yılda tekrarlanan V.M. Coronelli 1708 baskısında gördüğümüz gravürler Argonotlar Kozmografya Akademisinin daha eski yayınlarında çıkmış tablo konularını tekrarlamalarına rağmen gine de ilginç görüntülerdir. Tamamen Argonotlar Coğrafya Akademisi yayınlarından etkilenmiş olan G. Albrizzi'nin toplu eserleri (1687) özellikle Peloponez'deki çeşitli önemli kale, liman ve şehirlerden görüntüler sunmaktadır.

Coronelli'nin tabloları yapıtlarının yeni baskılarında yada çevirilerinde ya tıpatıp kopya edilmiş yada asıllarının bir çeşitlemesi olarak sayısız kere tekrarlanmış, hatta daha sonra yayınlanan kitapları resimlemiştir [B. Randolph seyahatnamesi (1689); Ol. Dapper (1688) ve J.von Sandrart'ın (1686) tarih ve coğrafya konulu kitapları]. Sandrart kendi kitabı için 16. yüzyıl sonlarında yayınlanmış ve sevilen bir kitabın haritalarını kopyalar. J.v. Sandrart'ın eserinin 1687 baskısında yer alan tabloların konusu çoğunlukla Venedik hakimiyeti altında olan kaleler ve çeşitli yer manzaralarıdır.

Benzer kitaplar serisinde, 6. Osmanlı-Venedik savaşında (1684-1699) Venediklilerin Osmanlılarla çarpışmalarında kazandıkları zaferleri öven başka eserler de bulunmaktadır. J. Enderlin'in kitaplarında, çok sevilmiş daha eski yayınlardan hatta aynı devirde (1686) yayınlanan eserlerden konular kopya eden tablolar rastlamaktayız. 17. yüzyıl sonlarında J. Peeters'in (1690) yayınladığı kitaplarda, Osmanlı-Venedik savaşlarında Batı hristiyan güçlerinin zaferlerinin övgüsü kurulur. Bu kitaplarda Adriyatik denizinden Hindistan'a kadar uzanan bir coğrafyadan şehir, liman ve başka yerler sergilenmektedir.

A.L. Castellan'ın (1808) Monemvasya'ya ilişkin çizimleri nesnellik ve aynı zamanda duyarlıkla yapılmış sayılır. 19. yüzyıl sonlarına doğru mekân görüntüleri halen gravür (tahta baskı) tekniğiyle yapılmakla birlikte fotoğraf tekniğinden etkiler taşımaktadır (A. von Schweiger Lerchenfeld, 1887).  20. yüzyıl başında ise Fr. Perilla, kitaplarını (1929) kendi çizimlerinden başka fotoğraf, gravür ve akuarellerle donatır.

Yazan: İoli Vingopoulou