Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

Aegina

Fr. Piacenza'nın (1688) isolariosu, mükemmel bir kazıma ile yapılmış haritalarla Ege denizi adaları Kıbrıs ve Peloponez hakkında bol bilgi veren metinler içermektedir. Bu haritalar arasında Egina'nın (Aegina) en eski haritalarından birini görmekteyiz.

J. Spon'un (1678) seyahatnamesinde yer alan resimler arkeoloji araştırmaları konusunda çığır açıcı sayılmaktadır. Resimlerin çoğu sözkonusu arkeolojik anıt ve harabeleri ilk kez olarak görüntülemektedir. Egina ile ilgili en eski görüntüler adadaki tarihî anıtlar hakkındadır: R.Chandler'in eserinde yazıtlar (1776), Ed.Dodwell'in eserinde (1819) Kolona (sütun) mevkîinde bulunan dikey bir sütun. Ch.R.Cockerel (1830) ve W.M. Leake'in eserlerinde (1846) Egina'nın çeşitli anıtlarından mimarî parça ve yazıt çizimleri görebiliriz. Gennadius Kütüphanesinde bulunan bu nadir Albümde (Album of 18 original drawings in sepia, yaklaşık olarak 1800) sanatçı sepya mürekkebiyle çizdiği resimlerin herbirinde mekândaki tarihî anıttan çok çevreyi vurgular.

Yunan ayaklanmasından bir süre sonra Η.W.Williams (1829), etkileyici bir ortam içinde bulunan Athena Aphaia (okunuş: Afea) tapınağının dor düzenine göre yapılmış olan sütunlarının kuvvetini koyu romantik bir uslupla aktarır. O.M. von Stackelberg'in çizimleri (1830) arkeolojik alan ve harabelerin sakin ortamını yansıtır. Gine O.M. von Stackelberg yöreden bir kadın kıyafeti de çizer (1828). O.M. von Stackelberg 19. yüzyıl başlarında (1834) Yunanistan'a yaptığı seyahatten sonra tarihî alanlarla arkeolojik anıtları o sıralarda doğmakta olan romantizm akımına göre aktarmayı başarır. Yunan ayaklanmasından önceki devirde tarihî mekân ve Yunanlıların özel ve kamu yaşamı hakkında son derece zengin bir bilgi kaynağını Ed. Dodwell'in (1819) üstün kaliteli tablolarında bulmaktayız. Ed. Dodwell'e arkeolojik gezilerinin ressamı olarak refakat etmiş olan ve sipariş üzerine büyük sayıda tablo işlemiş olan İtalyan asıllı S. Pomardi'nin çizimleri (1820) net sonuç ve doğruluklarıyla göze çarpmakta.

Fransa devletinin Yunanistan'a gönderdiği Mora Bilimsel Araştırma Ekibinin G. A. Blouet yönetimindeki Mimarlık ve Heykeltraşlık Bölümünün incelemeyi ve araştırmayı üstlendiği tarihî anıt ve yöreler hakkında bulunduğu gözlemler sanat ve teknik bakımından üstün nitelikli çizimler eşliğindedir. Bu araştırmanın, üç görkemli cilt olarak yayınlanan (1831, 1833, 1838) sonuçları, o andan itibaren sözkonusu anıtlar hakkında güvenilir bir kaynak ve ilerideki bütün benzer çalışmalar için esaslı bir el kitabı oluşturur.

Aphaia tapınağının konu olduğu çizimleri C. Frommel (1830), G.N. Wright (1842), J.H. Allan (1843) ve Joseph Comte d’Estourmel'in (1848) eserlerinde görebiliriz. Resim konularını daha önce yayınlanmış başarılı eserlerden alan F.Ch.H.L.Pouqueville  bir eserinde de (1835) Aphaia tapınağı görüntüsü rastlanmakta. Yunan devletinin kuruluşundan sonraki devirde, Egina limanı ile antik tapınağın düş ürünü bir görüntüsü, Ch.Wordsworth'un büyük rağbet görmüş eserinin yeni baskısında (1882) görülebilir. Th. Du Moncel bildiğimiz harabe alanına insan figürleri de ekleyerek genel görüntüye hoş bir renk katar. Aynı yıllarda E. Rey (1843) Aphaia tapınağının bir görüntüsünü çizer, bu çizimin sonradan renklendirilmiş gravürleriyse yirmi yıl sonra yani 1867 yılında yayınlanır. Konuları ve bakış açılarıyla alışılmadık bir görüntü sunan C.F.T.C. D'Aligny'nin (okunuş: Dalinyi) tablolarında (1843) Egina adası çeşitli Attika manzaralarının ufkunda görünür.

Fr.A.Stademann'ın eseri olan "Atina panoraması"nda (1841), Nemfler (Periler) Tepesinden görünen manzara içinde yer alan Egina görüntüsü ilginçtir.

19. yüzyıl sonlarına doğru basılan A.Schweiger Lerchenfeld'in eserinde (1887) (okunuş: Şvaygır Lerhenfeld), sanatçının, arkeolojik alanlar dışında başka ayrıntılar için de tercihini görmekteyiz (örneğin arkaik bir kabartma yontu, bir kadın kıyafeti). Albüm'de (1984) sergilenen eserler arasında, İngiltere'de yayınlanan çığır açıcı “The Illustrated London News” (1842-1885) dergisiyle “The Graphic” (1869-1885) dergisinden alınmış nadir ve çok kayda değer tahta baskı gravürler yer almaktadır. Bu gravürlerin konusu 1842-1885 yılları arasında vuku bulmuş siyasal ve toplumsal olaylar ve savaşlara ilişkin yerler ve kişilerdir.

20. yüzyıl başında fotoğrafçılığa bir kilometre taşı koyan F.F. Boissonnas'nın eserinde, Egina'yı bir deniz fırtınası içinde gösteren nadir bir fotoğrafta (1919); gine antik harabelerin etkileyici bir görüntüsünü de E. Reisinger'in fotoğrafında (1923) görürüz. Bayan Vera Willoughby 1925'te Aphaia tapınağından görünen manzarayı konu edinen özgün bir resim bırakmıştır.

Yazan: İoli Vingopoulou