Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

Naupactus

Nafpaktos (İnebahtı) deniz muharebesi (7 Ekim 1571) savaşlar tarihinde en önemli deniz çarpışmalarından biridir. İspanya, Venedik, Cenova, Malta Şövalyeleri, Savoy dükalığı, Urbino dükalığı, Toskana büyük dükalığı ve Papalık donanmaları, Lega Santa (Kutsal birlik) adı altında Osmanlı donanmasıyla savaş ederler. Hristiyan güçlerinin ittifağından esinlenen birçok sanatçı o andan itibaren, kürekli gemilerle yapılmış son büyük deniz savaşını gösteren onlarca resim tablosu çizmişti.

16. yüzyıl sonlarından itibaren yayınlanan ada haritaları (isolario) ve tarih-coğrafya içerikli kitaplar, Nafpaktos yöresinin haritasını, deniz muharebesini ve donanmaların dizilişini gösteren gravürler içerir (G.Fr. Camocio, 1574; G. Rosaccio, 1598). Aynı şekilde, Nafpaktos yöresiyle Korint körfezinin ağzını ve şehrin kalesini gösteren gravürler birçok önemli seyahatnamenin resimleri arasında yer alır (H. Beauvau, 1615; G. Wheler, 1682).

V.M. Coronelli'nin 1708 baskısı ve gine V.M. Coronelli 1708 baskısında gördüğümüz gravürler Argonotlar Kozmografya Akademisinin daha eski yayınlarında çıkmış tablo konularını tekrarlamalarına rağmen gine de ilginç görüntülerdir. J. Sandrart'ın 1687 baskısı kitabında yer alan tabloların çoğu Venedik hakimiyetinde bulunan kale ve yer manzaraları gösterir. Bunlara benzer şekilde, 6. Osmanlı-Venedik savaşında (1684-1699) Venediklilerin Osmanlılarla çarpışmalarında kazandıkları zaferleri öven birçok eser bulunmaktadır.J. Enderlin'in kitaplarında (1686), daha önce çıkmış ve çok rağbet gören yayınların yanısıra o sıralarda çıkmış yayınlardan da çeşitli konuları kopya eden tablolar görürüz. Gine J. Enderlin'in 1691 baskısı tarih-coğrafya konulu kitabının resim kısmı nadir ve özgün konular sunmaktadır. 17. yüzyıl sonlarında J. Peeters'in kitapları (1690) Batı hristiyan güçlerinin Venedik-Osmanlı savaşlarında kazandıkları zaferleri vurgular. Bu eserlerde Adriyatik denizinden Hindistan'a dek uzanan bir coğrafyadan çeşitli şehir, liman ve başka yer manzaraları görürüz.

T. Porcacchi, 1620 yılında kazıma tekniğinin yeni usulü bakır baskı tekniğiyle çok başarılı bir ada haritası yayınlar. Gravürde bakır baskı tekniği, daha fazla ayrıntının kaydedilmesi, daha çok ve daha doğru bilgiler sağlaması açısından elverişli olup yavaş yavaş tüm kitapların resimlemesinde kullanılmış; 19. yüzyıl başlarında ise bakır baskının yerini taş baskı almıştır

Arkeoloji araştırmaları açısından önemli bir yayın olan J. Spon'un (1678) seyahatnamesinde yer alan tabloların konuları çığır açıcı sayılmaktadır. Özellikle tarihî anıtlar ve harabeler konusunda, bu görüntülerin çoğu, kaydedilmiş ilk tanıklıklardır. Venedik'teki Argonotlar Kozmografya Akademisi'nin, V.M. Coronelli yönetimindeki atölyesinde basılan kitaplarda Venediklilerin zaferiyle sonuçlanmış Osmanlı-Venedik savaşlarını (1684-1687) gösteren yüzlerce gravür (bakır baskı) arasında doğal olarak Nafpaktos kalesini gösteren gravürler de yer alır.

19. yüzyıl başlarında ressam S. Pomardi ilk kez Nafpaktos'un ilginç bir resmini çizer (1820). Chr. Wordsworth'un, seyahatnameden çok tarih anlatısı olan ve büyük başarı görmüş eserinde (yeni baskı, 1882) görülen Nafpaktos resmiyse yeni bir görsel uslupla verilmiştir.

Yazan: İoli Vingopoulou