Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

Jerusalem

Gezginler akımının başından sonuna dek, hatta günümüzde bile, Kudüs ve Kutsal Kitapta (Kitab-ı Mukaddes) adı geçen yerlerin tümü bütün Hristiyanlar için önemli bir yolculuk hedefi oluşturur. Yüce bir görev olan Kutsal Yerlere tapınma yolculuğu, Kutsal Kitapta adı geçen ve kimi gerçekten özdeşleştirilmiş kimiyse efsanelere dayanarak bilinen yerleri ziyaret etme anlamına gelmekteydi. Seyahatnameler sık sık Kutsal Yerler'den görüntüler içerip kilise ve başka binaların mimari planları yanısıra tapınma yerlerini işaretleyen haritalara da yer vermektedir.

Kutsal Kabir, Getsemani bahçesi, Ürdün (Şeria) nehri, Beytüllahim ve Nasıra'dan başka, Tiber gölü (Celile denizi), manastırlar, kabirler, şehitlikler ve Tevrat'la İncil'e göre kutsanmış mekânlarda bulunan başka konut ve tapınma yerleri, seyahatnamelerde betimlenip birçok gravür (tahta baskı/ksilografi, bakır baskı, taş baskı) ve daha sonra fotoğraflarla sergilenmiştir.

            

1493 Schedel, H.

1502 Breydenbach, Ber. von

1587 Zuallart, J.

1598 Rosaccio, G.

1600 Bianco Noe

1608 Schweigger, S.

1612 Breuning von Buchenbach, H.J.

1615 Sandys, G.

1615 Beauvau, H. de

1617 Moryson, F.

1619 Cootwijck, J. Van

1624 Deshayes, L. (Baron de Courmenin)

1659 Bosio, Giacomo / Boissat, Pierre de

1665-66 Monconys B. de

1686 Peeters, J.

1690 Peeters, J.

1712 Lucas, P.

1714 Bruyn, C. de

1705 Maundrell, H.

1727 Thevenot, J.

1743 - 45 Pococke, R.

1752 Thompson, Ch.

1787 Binos, Abbé de  

1807 Χρύσανθος, εκ Προύσσης (Chrissanthos, ek Proussis / Bursalı Hrisanthos)

1810 Mayer, L.

1813 - 14 Clarke, Ed.D.

1818 Light, H.

1836 - 38 Carne, J.

1839 Marmont, A.-Fr. Viesse de (Duc de Raguse)

1840 Martin Du Tyrac M.-L.-J.-A.-Ch. de (Vicomte de Marcellus)

1848 Estourmel, J. d’(Comte)

1849 Byron, George Gordon (Lord)

1870 Ainsworth, W.Fr.

1897 Curzon, R. (Baron Zouche)

1919  Banse, Ew.


Yazan: İoli Vingopoulou