Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

Syria

Akdeniz'in doğu sahillerinde, bugün Suriye, Lübnan, Ürdün ve Filistin devletlerinin bulunduğu coğrafyayı kaplayan Suriye, çok zengin bir tarihî geçmişe sahip olan ve önemli arkeolojik alan ve şehri bulunduran bir yer olarak en eski hacılık seyahatnamelerinin tümünde görülür. Bu tarihî yöre bütün seyahat dönemlerinde yapılmış haritalarda yer alır; ayrıca bunların birçoğunda gezginlerin izlemiş olduğu güzergâh da işaretlenir. Seyahatnamelerde bu yöreye ilişkin olarak yer alan görüntülerin konusu, Kutsal Kitapta (Kitab-ı Mukaddes) sözü edilen yerler, tapınma yerleri, antik tapınak ve buluntular, yazıt, sikke, ilk hristiyan kiliseleri, şövalye kaleleri ve de şehir, han, ilginç yer, yörenin flora ve faunası gibi konulardır. Aynı zamanda, çeşitli dinsel azınlıklar ve insan tipleri ile kıyafetleri gezginlerin gözlemi dışında kalmaz.

 

1493 Schedel, H.

1554 Belon, P.

1580 Nicolay, N. de

1598 Rosaccio, G.

1598 /1859 Vecellio, C.

1600 Bianco Noe

1619 Cootwijck, J. Van

1659 Bosio, Giacomo / Boissat, Pierre de

1686 Peeters, J.

1690 Peeters, J.

1705 Maundrell, H.

1707 Fanelli, Fr.

1714 Bruyn, C. de

1717, Moll, H.

1720 Lucas P.

1727 Thevenot, J.

1743 - 45 Pococke, R.

1752 Thompson, Ch.

1754 Drummond, Al.

1759 Egmont, J.A. van / Heymann, J. 

1771 Seller, J.

1780 ca. Recueil des différents costumes

1801 Olivier, G.An.

1804 Dalvimart, Oc.

1810 Mayer, L.

1812 Castellan, A.L.

1813 - 14 Clarke, Ed.D.

1820 Walpole, R.

1825 Dupré, L.

1827 Eyriès, J.B.B.

1829 Frankland, Ch.Col.

1836 - 38 Carne, J.

1838 Addison, Charles Greenstreet

1839 Marmont, A.-Fr. Viesse de (Duc de Raguse)

1843 Goupil-Fesquet, Fr.An.

1864 Texier, Ch.F.M.

1919  Banse, Ew.


Yazan: İoli Vingopoulou