Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

Aegean islands

Kiklad adaları, Oniki adalar, Kuzey Sporat adaları ve Kuzeydoğu Ege adalarının haritası, 15. yüzyıldan 18. yüzyıl başlarına dek üretilen elyazması yada basılı tüm ada-sahil haritalarında (isolario) görülür.  Doğu Akdeniz'e yada Osmanlı İmparatorluğu başkenti İstanbul'a götüren deniz yolları üzerinde bulunan adalar, özellikle liman görüntüleri, kadın kıyafetleri, görülmeğe değer yerler ve tarihî anıtlar içeren zengin bir görsel malzeme sağlamıştır. Gezginler akımının bütün dönemlerinden kalmış "kilometre taşı" sayılabilecek birkaç eser gezgin edebiyatına damgasını vurmuştur. Bu eserlerden birkaçı tümüyle Ege denizi adaları hakkında olup daha sonraki yıllarda yapılan bütün gezileri ve ürettikleri seyahatnameleri yoğun biçimde etkilemiştir. Sözkonusu eserler arasında Ol. Dapper'in "Archipel" adlı edebî eseri (1688); J. Pitton de Tοurnefort'un seyahatnamesi (1717); M.G.F.A. comte de Choiseul-Gouffier'nin eseri (1782); ve Fr. Fr. Boissonnas'nın fotoğrafları yer alır. Ege denizinde bulunan başka adalar ise deniz yollarının dışında kaldığından dolayı pek az Batı Avrupalı tarafından ziyaret edilmişti. Bu adaları ziyaret etmenin nedeni sadece arkeolojik araştırma gibi özel nedenlerdi. Ne var ki 19. yüzyıl sonlarına doğru, taşıma araçlarının gelişmesi ve seyahat koşullarının kolaylaşmasıyla adaların hemen hemen tümü ziyaretçi kabul etmeye başlar ve ada manzaraları gösteren tablolar büyük rağbet gören bir sanat ürünü olur.

 

1420 Buondelmonti, Cr.

1485 Sonetti, B. Dalli

1486 Breydenbach, B. von

1513 Adelphus, J.A.M.

1544 Maurand, J.

1547  Bordone, B.

1554 Belon, P.

1556 Thevet, An.

1574 Camocio, G.Fr.

1580 Nicolay, N.  De

1582-91 Antonio Millo

1598 Rosaccio, G.

1600 Bianco Noe

1612 Breuning von Buchenbach, H.J.

1615 Beauvau, H. de

1618 Basilicata, Fr.

1619  Cootwijck, J. van

1620 Porcacchi, Τ.

1624 Deshayes, L. (Baron de Courmenin)

1648 ? De La Chapelle, G

1649 Somer, J.

1658  Boschini, M.

1660 Laurenberg, J.

1681 Struys, J.J.

1682 Wheler, G.

1686 Enderlin, J.

1686 Peeters, J.

1686 Sandrart, J. Von

1687 Randolph, B.

1687 Sandrart, J.

1688 Piacenza, Fr.

1688 Coronelli, V.M.

1688 Coronelli, V.M. / Parissoti, An.

1688 Dapper, Ol. (“Archipel”)

1690 Peeters, J.

1694 Descrittione... di Scio

1707 Blount, H.

1712 Lucas, P.

1714 Van Mour, J.B.

1714 Bruyn, C. de

1717 Tournefort, J. Pitton de

1727 La Mottraye, A. de

1727 Thevenot, J.

1743 - 45 Pococke, R.

1751-52 Dalton, R.

1754 Drummond, Al.

1761 Paciaudi, P.M.

1769 Calvert, Fr. (Βaron Βaltimore)

1771 Seller, J.

1782 Choiseul-Gouffier, M.G.F.A. (comte de)

1789 Craven, El.

1794 Stuart, J. / Revett, N.

1801 Olivier, G.An.

1804 Dalvimart, Oc.

1804 Roux, J.

1807 Bartholdy, J.L.S.

1807 Wilkins, W.

1812 Castellan, A.L.

1813 - 14 Clarke, Ed.D.

1816 Stuart, J. / Revett, N.

1822 Choiseul-Gouffier, M.G.F.A. (comte de)

1824 Leake, W.M.

1825 Dupré, L.

1825 Griechenland

1827 Deval, Ch.

1828 Rottiers, B.

1828 Stackelberg, O.M. von

1829 Emerson Tennent, J.

1829-32, 1833-35 Peytier, Eug.

1832  Barthélemy, J.J.

1830 Friedel, Ad.

1832 Friedel, Ad.

1834 Stackelberg, O.M. von

1835 Pouqueville, Fr.-Ch.-H.-L.

1836 - 38 Carne, J.

1842-1885 /1984 Albüm

1843  Allan, J.H.

1843 Du Moncel, Th.

1846 Leake, W.M.

1848 Estourmel, J. d’(Comte)

1854 Scharf, G. / Fellows, Ch.

1867 Rey, Et.

1882 Wordsworth, Chr.

1887 Schweiger Lerchenfeld, A. Von

1894 Baedeker, K.

1918 Wrede, Maria Elisabeth

1919 Jeancard, P.

1919 Baud-Bovy, D. / Boissonnas Fr.

1923 Reisinger, Er.

1928 Perilla, Fr.

1932 Puaux, R.

1953 Argenti, Ph.

Piraeus and Ports


Written by Ioli Vingopoulou