Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

Crete

Girit (Yunanca: Kriti), Kudüs'e hacılık için yapılan seyahatlerin deniz güzergâhında belli başlı duraklardan birini teşkil etmekteydi. (Girit 1669 yılına dek Venedik hakimiyeti altındadır). Kandiye limanı (Yunanca: Heraklio, eski ad: Handakas) gravür içeren en eski seyahatnamelerin görsel bölümünde rastlanabilir. Aynı zamanda Girit haritası, 15. yüzyıldan 18. yüzyılın başına dek yayınlanmış olan tüm önemli isolariolarda (ada ve sahil haritaları) yer alır. Adanın Osmanlılar tarafından uzun yıllar süren kuşatması sırasında yer alan askerî olaylar, betimleyici metinler yanısıra görsel konularla da yansıtılmıştır (gravür). 16. yüzyıl ortalarında P. Belon, 18. yüzyıl başlarında J. Pitton de Tournefort (okunuş: Piton dö Turnefor) gibi doğa bilimciler adanın iç kısımlarında araştırma yapıp, çevrenin flora ve faunası dahil Girit hakkında ilk uzmanlık bilgilerini kültür mirası olarak bırakırlar. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yeni belgeleme tekniği olan fotoğraf sanatı, çizim, ksilografi (tahta gravürü), akuarel (sulu boya resmi) gibi eski tekniklerle birarada, Girit'tle ilgili siyasal-askerî olayları ve adanın etkileyici doğasıyla hayranlık uyandıran anıt ve manzaralarını görüntüler.

 

1420 Buondelmonti, Cr.

1485 Sonetti, B. Dalli

1502 Breydenbach, Ber. von

1547  Bordone, B.

1554 Belon, P.

1556 Thevet, An.

1574 Camocio, G.Fr.

1582-91 Antonio Millo

1587 Zuallart, J.

1598 Rosaccio, G.

1598 / 1859 Vecellio, C.

1600 Bianco Noe

1615 Beauvau, H. de

1618 Basilicata, Fr.

1619  Cootwijck, J. van

1620 Porcachhi, T.

1658  Boschini, M.

1660 Laurenberg, J.

1669 Palmer, R. (Earl of Castlemaine)

1686 Sandrart, J. Von

1686 Peeters, J.

1686 Enderlin, J.

1687 Sandrart, J.

1688 Piacenza, Fr.

1688 Coronelli, V.M.

1688 Dapper, Ol.

1690 Peeters, J.

1708 Coronelli, V.M.

1717 Tournefort, J. Pitton de

1717, Moll, H.

1743 - 45 Pococke, Richard

1771 Seller, J.

1800 Grasset de Saint Sauveur, An.

1801 Olivier, G.An.

1804 Roux, J.

1820 Walpole, R.

1823 Sieber, F.W.

1823 Bory de St. Vincent, J.B.

1825 Griechenland

1833-34 Le Blanc, T.

1837 Pashley, R.

1842-1885 / 1984 Albüm

1848 Estourmel, J. d’(Comte)

1864 Lear, Ed.

1867 Rey, Et.

1890 Mahaffy, J.P.

1907 Van Den Brule, Al.

1919 Baud-Bovy, D. / Boissonnas Fr.

1925 Willoughby, Vera

Piraeus and Ports


Yazan: İoli Vingopoulou