Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

Macedonia

Makedonya, kimi zaman coğrafya olarak kimi zaman çeşitli önemli yerleri dolaysıyla en eski isolario (ada sahil haritaları) ve tarih-coğrafyaya ilişkin eserlerde görülür; 18. yüzyıl ortalarından itibaren ise Selânik şehrinin tarihî anıtları önemli seyahatnamelerin resim kısmında hatırı sayılır bir yer tutar. Ortodoks mezhebinin  fevkalâde seçkin mekânı olan Aynoroz, 16. yüzyıl ortalarından beri, özellikle de 19. yüzyıl boyunca gezginlerin eserlerinde sayısız konu için esin kaynağı olmuştur.  

19. yüzyıldan başlayarak 20. yüzyıl başına dek, Makedonya, gezginlerin çeşitli mazeretlerle topraklarına sızması için elverişli bir alan teşkil etmekteydi. Bu mazeretler arasında, çeşitli ülkelerin Güneydoğu Avrupa'da milliyetçi iddiaları doğrultusunda ölçüşmeleri ve Avrupa'nın büyük güçlerinin siyasal çıkarları yer almaktaydı. Sözkonusu kişilerin tümü Makedonya'da arkeoloji, siyaset, din ve antropoloji alanlarında araştırmalar yürütür. 

Son zamanlarda yayınlanmış olan bir Albüm, Selânik ve geniş çapta civarları hakkında şimdiye dek bilinen görsel malzemenin büyük bir kısmını içermekte. Makedonya'nın öteki büyük şehirlerine ilişkin görsel malzeme çoğunlukla 19. yüzyılda yayınlanmış kitaplarda bulunmakta.

 

1420 Buondelmonti, Cr.

1485 Sonetti, B. Dalli

1493 Schedel, H.

1545 Gerbelius, N.

1547  Bordone, B.

1553 Coecke van Aelst, P.

1554  Belon, P.

1580 Nicolay, N.  De

1598 / 1859-60 Vecellio, C.

1619  Cootwijck, J. van

1658  Boschini, M.

1660 Laurenberg, J.

1686 Enderlin, J.

1687 Sandrart, J.

1688 Piacenza, Fr.

1688 Dapper, Ol.

1691 Enderlin, J.

1707 Fanelli, Fr.

1743 - 45 Pococke, Richard

1761 Paciaudi, P.M.

1794 Stuart, J. / Revett, N.

1804 Roux, J.

1809 Choiseul-Gouffier, M.G.F.A. (comte de)

1815 Holland, H. (Sir)

1816 Clarke, Ed.D.

1820 Walpole, R.

1824 Joly, A.-V.

1826 - 27 Pouqueville, Fr.-Ch.-H.-L.

1828 Walsh, R.

1829 Williams, H.W.

1830  Bröndsted, P.Ol. 

1830 Frommel, C.

1831 Cousinery, E.M.

1835 Pouqueville, Fr.-Ch.-H.-L.

1835 / 1967 Leake, W.M.

1842-1885 / 1984 Albüm

1851 Lear, Ed.

1864 Texier, Ch.F.M.

1864 Walker Mary Adelaide

1870 Ainsworth, W.Fr.

1882 Wordsworth, Chr.

1887 Vogüé, M.E.M. de, (Vicomte)

1890 Mahaffy, J.P.

1897 Curzon, R., (Baron Zouche)

1903 J.Fr. Abbott

1933-35 Falls, C. B.

1907 Van Den Brule, Al.

1923 Reisinger, Er.

1925 Willoughby, Vera

Patieridis G. / Stamatis, Κ.

Piraeus and Ports


Yazan: İoli Vingopoulou