Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

Thrace

Ege denizi, Çanakkale boğazı, Marmara denizi, İstanbul boğazı ve Karadeniz'in çevrelediği hudutlar içinde ve Rodop dağlarının kuzeyinde bulunan yaylaya kadar uzanan kara parçası Trakya olarak bilinmektedir. Ne var ki Trakya yöresinin coğrafya açısından saptanması çeşitli tarih dönemlerinde egemen olan koşullara göre çeşitliklik göstermiştir. Çağdaş dönemlerde Trakya, Yunanistan topraklarında olan Batı Trakya kısmı ve Türkiye ile Bulgaristan topraklarında olan öteki kısmıyla, coğrafya bakımından bir bütün olarak, Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük üç şehrinden ikisinin bulunduğu yerdi. İstanbul ve Edirne olan bu şehirler imparatorluğun üçüncü önemli şehri Selânik ile yakın mesafedeydi. Nitekim, imparatorluğun başkentinden taşraya gidip-gelen asker, halk ve ürünlerin hareket ettiği önemli karayolları ağı İstanbul'a giden yada oradan ayrılan hemen hemen bütün gezginlerin geçtiği başlıca bölge içindeydi.

Trakya'ya ilişkin seyahat metinlerinde yer alan resim dağarcığı - çeşitli görüntüler, planlar, şehirlerin genel görüntüsü, tarihî anıtlar, arkeolojik eserler - bugün doğu ve kuzey Trakya bölgesi olan bölgelerle ilgili olarak daha zengin olup batı Trakya bölgesi hakkında oldukça kısıtlıdır. Çanakkale boğazının batı yakası ve İstanbul boğazının Rumeli (Avrupa) yakasının Trakya'da bulunduğu olgusuyla bağlantılı olarak, sözü edilen zengin resim dağarcığında bulunan resimler Çanakkale boğazının Trakya kısmı, İstanbul boğazının Rumeli yakası ve de başlıbaşına İstanbul'la ilgilidir.

 

1420 Buondelmonti, Cr.

1493 Schedel, H.

1513 Adelphus, J.A.M.

1544 Maurand, J.

1547  Bordone, B.

1553 Coecke van Aelst, P.

1554  Belon, P.

1556 Thevet, An.

1559 Lorichs, M.

1574 Camocio, G.Fr.

1580 Nicolay, N.  De

1598 Rosaccio, G.

1598 / 1859 Vecellio, C.

1608 Schweigger, S.

1612  Breuning von Buchenbach, H.J.

1615 Sandys, G.

1615  Beauvau, H. de

1617 Moryson, F.

1620 Porcacchi, T.

1620  Busbecq, O.Gh. de

1620 Porcacchi, T.

1624  Deshayes, L. (Baron de Courmenin)

1632 Chalcocondyles, L.

1648  De La Chapelle, G.

1660 Laurenberg, J.

1664  Busbecq, O.Gh. de

1664 Somer, J.

1665-66 Monconys B. de

1670 Rycaut, P.

1678 Spon, J.

1680 Grelot, G.J.

1681 Marsili, L.F.

1682 Wheler, G.

1686 Enderlin, J.

1686 Sandrart, J. Von

1686 Peeters, J.

1687 Randolph, B.

1687 Sandrart, J.

1688 Dapper, Ol. (“Archipel”)

1689 Randolph, B.

1690 Peeters, J.

1691 Enderlin, J.

1694 Du Mont, J. (Baron de Carlscroon]

1707 Fanelli, Fr.

1712 Lucas, P.

1712 Tavernier, J.B.

1714 Bruyn, C. de

1714 Van Mour, J.B.

1717 Tournefort, J. Pitton de

1720 Lucas P.

1722 Covel, J.

1727 Thevenot, J.

1727 La Mottraye, A. de

1729 Gilles, P.

1743 - 45 Pococke, R.

1745 - 46 Guer, J.An.

1751-52 Dalton, R.

1752 Thompson, Ch.

1759 Egmont, J.A. van / Heymann, J.

1769 Calvert, Fr. (Βaron Βaltimore)

1771 Kleemann, N.Er.

1771 Seller, J.

1780 Probst, G.B.

1780 (yakl.) Recueil

1783 Guys, P.A.

1789 Craven, El.

1790 Moreno, J. 

1791-94 Woensel, P. van

1794 Comidas de Carbognano, C.

1799  Dallaway, J.

1817 Pertusier, Ch.

1817 Tweddell, J.

1813 - 14 Clarke, Ed.D.

1800 Lechevalier, J.B.

1800 Hunglinger von Yngne, A.M.

1801 Olivier, G.An.

1803 Wittman, W.

1804 Dalvimart, Oc.

1804 Roux, J.

1805 Griffiths, J.

1809 Choiseul-Gouffier, M.G.F.A. (comte de)

1810 Mayer L.

1811 Castellan, An.L.

1813 Hobhouse, J.C. (Lord Broughton)

1816 Clarke, Ed.D.

1817 Tancoigne, J.M.

1819 Melling, An.Ig.

1820 D'Ohsson, Ig.

1822 Choiseul-Gouffier, M.G.F.A. (comte de)

1825 Dupré, L.

1826 Stackelberg, O.M. von

1827 Eyriès, J.B.B.

1828 Andréossy, A.-F.

1828 Walsh, R.

1829 Frankland,  Ch.Col.

1829 Macfarlane, Ch.

1829 (yakl.) Album containing 77 original watercolour drawings

1829-32, 1833-35 Peytier, Eug.

1832  Barthélemy, J.J.

1833-34 Le Blanc, T.

1834 Sayger, C. & Desarnod, A.J.

1835 Auldjo, J.

1836-38 Walsh, R./Allom, Th.

1837 Hervé, Fr. 

1838 Lewis, J.Fr.

1838 Pardoe, Julia

1839 Pardoe, Julia

1839 Wrangler, L.

1839 Fellows, Ch.

1839 Marchebeus, –.

1842-1885 / 1984 Albüm

1843  Allan, J.H.

1847 Rogier, C.

1850 c. Schranz, J.

1852 Fossati Gas.

1853 Flandin, E.

1853 Cook, H.

1855-60 J. Brindesi

1860 (yakl.) Album zur Erinnerung an Constantinopel

1857 Godart-Faultier, V.

1864 Texier, Ch.F.M.

1867 Rey, Et.

1870 c.  Berggren, G.G.

1883  De Amicis, Ed.

1896 Beauregard, J. de  

1897 Canaye, Ph. du Fresne

1913  Barth, H.

1915 Launay, L. de


1919  Banse, Ew.

Piraeus and Ports

 

Yazan: İoli Vingopoulou