Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

Volos - Pelion

Volos'a ilişkin ilk görüntüler, Venedik'te Argonotlar Kozmografya Akademisi'ni kuran V.M. Coronelli'nin 1686 yılından 18. yüzyıl başlarına dek bastığı kitaplarda rastlanır. Bu yayınların içerdiği yüzlerce gravür (bakır baskı) çoğunlukla Osmanlı-Venedik savaşlarında (1684-1687) Coronelli'nin hemşehrilerinin zaferlerini över. Aralarında Volos şehrinden çeşitli görüntüler ve şehrin kalesini gösteren gravürler de yer alır. Bu çizimler Coronelli'nin yapıtlarının yeni baskılarında yada çevirilerinde ya tıpatıp kopya edilmiş yada asıllarının bir çeşitlemesi olarak sayısız kere tekrarlanmış; hatta daha sonra yayınlanmış seyahatnameler ile tarih ve coğrafya kitaplarının resimlemesinde kullanılmıştır (Ol. Dapper, "Archipel", 1688). V.M. Coronelli'nin 1708 baskısı ve gine V.M. Coronelli 1708 yeni baskısında gördüğümüz gravürler Argonotlar Kozmografya Akademisinin daha eski yayınlarında çıkmış tablo konularını tekrarlamalarına rağmen gine de ilginç görüntülerdir. J. Enderlin'in kitaplarında (1686), daha önce çıkmış ve çok rağbet gören yayınların yanısıra o sıralarda çıkmış yayınlardan da çeşitli konuları kopya eden tablolar görmekteyiz. 17. yüzyıl sonlarında J. Peeters'in kitapları (1690) Batı hristiyan güçlerinin Venedik-Osmanlı savaşlarında kazandıkları zaferleri över.

Bu eserlerde Adriyatik denizinden Hindistan'a dek uzanan bir coğrafyadan çeşitli şehir, liman ve başka yer manzaraları görürüz. J. Laurenberg'in (1660) antik Yunanistan'ı gösteren ve mükemmel biçimde kazılmış haritaları, sanatçının derin bilgi hazinesini ortaya seren tarih-coğrafya içerikli metinler eşliğindedir.

19. yüzyıl başlarında, Volos şehrinin bulunduğu Pagasitikos körfezi güvenli konumundan dolayı önemli bir yer olarak J. Roux'nun (1804) liman rehberi haritaları arasında yer alır. O.M. von Stackelberg'in mükemmel nitelikte taş baskı gravürler içeren eserinde (1830) Pagasitikos körfezinin doğal güzelliğini gözler önüne seren en eski panoramasını görürüz. Ed. Dodwell'in üstün nitelikli tabloları (1819), Yunan bağımsızlığından önceki devirde hem tarihî mekân hem Yunanlıların kamu ve özel yaşamı hakkında sayısız bilgiler içermekte. Ed. Dodwell'e arkeolojik gezilerinin ressamı olarak refakat etmiş olan ve sipariş üzerine büyük sayıda tablo işlemiş olan İtalyan asıllı S. Pomardi'nin çizimleri (1820) net sonuç ve doğruluklarıyla göze çarpmakta. Daha az bilinen arkeolojik alanları sergileyen Ed. Dodwell'in tabloları (1834) konuları bakımından bugün hâlâ öncü niteliklerini korumaktalar.

Gezgin bir ressam olan Stackelberg ise başka bir eserinde (1828) Pilion yöresinden karakteristik kıyafetlerini giyen kadınlar görüntüler. Yunanistan'a yaptığı seyahatten sonra O.M. von Stackelberg (1834) tarihî alanları ve arkeolojik anıtları görsel sanatlarda o sırada doğmakta olan romantizm akımına göre aktarmayı başarır. Birkaç yıl sonra Chr. Wordsworth'un seyahatnameden çok tarih anlatısı olan ve bol resimler eşliğinde yayınlanıp büyük başarı gören eserinin yeni baskısında (1882) yer alan Volos yöresi görüntüleri, empresyonist etkiler çağrıştıran yeni bir görsel uslupla aktarılır.

Albüm'de (1984) sergilenen eserler arasında, İngiltere'de yayınlanan çığır açıcı “The Illustrated London News” (1842-1885) dergisiyle “The Graphic” (1869-1885) dergisinden alınmış nadir ve çok kayda değer tahta baskı gravürler yer almaktadır. Bu gravürlerin konusu 1842-1885 yılları arasında vuku bulmuş siyasal ve toplumsal olaylar ve savaşlara ilişkin yerler (aralarında Volos şehri de bulunur) ve kişilerdir.  

İrlanda asıllı üretken yazar J. P. Mahaffy'nin Yunanistan gezisine ilişkin eseri (1890) kusursuz nitelikte tahta baskı gravürlerle donatılmıştır. Sözkonusu gravürlerin temel olarak kullandığı çizimler kalemle yapılmış olup bir kısmı düşgücü eseri, bir kısmı ise fotoğraflara dayanır.

Yazan: İoli Vingopoulou