Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

BREYDENBACH, Bernhard von

Soylu bir kişi olan Bernard von Breydenbach (1454-1497) büyük bir olasılıkla Strasbourg'da doğdu. Hukuk doktorası yaptıktan sonra doğmuş olduğu kentte kilisenin yüksek mevkilerinde bulunur. (Mainz katedralinde başpapaz, çeşitli manastırlarda protonotarius apostolicus v.b.) 1483 yılında Kont Jean de Solms, şövalye Philippe de Bicken, Dominikan rahip Felix Fabri ve Utrecht'li ressam Everand van Reewijk ile birlikte Kutsal Yerlere hac seyahatini gerçekleştirir (yoldaşlarından Kont Jean de Solms İskenderiye'de dizanteriden ölür).

25 Nisan'da yola çıkarlar, 22 gün Venedik'te kaldıktan sonra Yafa'ya gitmek üzere 42 düka altını ödeyerek Agostino Contarini'nin kadırgasına binerler. Adriyatik denizindeki çeşitli limanlarda, Korfu, Methoni (Modon), Kandiye, Rodos (18 Haziran 1483) ve Kıbrıs'ta ara duraklar yaptıktan sonra Kutsal Yerlere varırlar. Kudüs'te o zamanlar ünlü olan Kallinikos hanında konaklarlar. Beytüllahim, El Halil ve Celile'de çeşitli kutsanmış yerleri ziyaret ettikten sonra Sina dağına ulaşırlar. Dönüşte Kahire'yi, piramitleri ve İskenderiye'yi ziyaret ederler, 15 Kasım 1483 tarihinde ise Venedik kadırgalarına binerek Methoni (Modon), İyon adaları ve İtalya'nın çeşitli limanlarında durduktan sonra Venedik'e varırlar.

Seyahatnamenin ilk baskısı latince olarak Martin Roth'un kaleme aldığı metinle 1486 yılında yayınlanır. Bu kitap Venedik'ten Filistin'in Kutsal Topraklarına kadar uzanan deniz yolu üzerindeki durak-kentleri görüntüleyen tahta baskı gravürler içeren ilk basılmış seyahatnamedir. Yedi tane şehir panoraması dışında [Venedik, Poreç (Parenzo), Korfu, Methoni (Modon), İraklio (Kandiye), Rodos, Kudüs], çeşitli insan tipleri (arap, yahudi, yunan, suriyeli, habeş, türk), Kutsal Mezar'dan bir görüntü, çeşitli hayvanlar (zürafa, tekboynuz, tek hörgüçlü deve), ve arap, yahudi, Suriye, kıptî, habeş, ermeni ve yunan alfabelerinin harflerini gösteren listeler içermektedir. Kitapta ayrıca işlenen konular: çeşitli mezhepler, Venedik'ten Yafa'ya kadar mesafeler, Kutsal Yerler ve Sina dağı ziyaretlerinin ayrıntılı hac günlüğü, seyahat sırasında baş gösterecek tehlikelerden korunmak için öğüt kural ve tarifler, Charles le Téméraire'in düşü, ve büyük bir olasılıkla başka yayınlardan derleme olan İstanbul fethinin görgü tanığı patrik İsidoros tarafından anlatılışı, Rodos kuşatması ve Halkida (Eğriboz) kuşatması ve fethi.

Breydenbach'ın metni, dönemin öteki basmakalıp betimsel metinlerinin aksine özgün bir anlatım ve yenilikçi resimlemesiyle büyük başarı kazanır, birçok dile çevrilir (almanca, hollandaca, fransızca, ispanyolca) ve ilerideki hacılık seyahatnameleri için klasik bir yapıt örneği olur.

Yazan: İoli Vingopoulou

BREYDENBACH, Bernhard von - Methoni - Pylos

BREYDENBACH, Bernhard von - Rest Images