Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

SPENCER-STANHOPE, John. Olympia; or, Topography illustrative of the actual state of the Plain of Plympia, and of the Ruins of the City of Elis, Londra, Dodwell and Martin, 1824/ Atina 2010.

İngiliz asıllı mimar John Spencer-Stanhope (1787-1873) tanınmış soylu toprak sahibi bir aile mensubuydu. Yunan mitolojisi okumuştu. Napolyon savaşları döneminde bulunduğu Fransa'da İngiliz tebaası olarak rehine alınır. Özgürlüğüne karşılık olarak Academie des Belles Lettres cemiyeti onu Olympia ve civarındaki arkeolojik eserlerin kaydıyla görevlendirir.

1813 yılının güzünde Paris'ten başlayan yolculuğunda kendisine erkek kardeşi Edward ile mimar ve çizer Thomas Allason eşlik ederler. Allason antik yunan sütunlarındaki "gerilim"i gözlemlemiş olan ilk kişidir. Üçü 1814 yılının ilkbaharında Zakinthos (Zante) adasına gelirler ve Peloponez'e geçip Glarentza (Clarentia), İlida, Pirgos ve Miraka antik sitlerini ziyaret ettikten sonta Olympia'ya varırlar.

Mimarî plan çizimleri ve ölçümleri için yüksek doğruluklu cihazlar ve çağdaş metodlar (sekstant, bant vs.) kullanmanın yanısıra Pausanias'ın metninden ve Fransız konsolos ve arkeoloji araştırmacısı Fauvel'in betimlemelerinden yararlanırlar. Üç gezgin Olympia'da antik Hipodrom'un yerini ilk olarak belirleyenlerdir. Yolculukları Leontari, Megalopoli, Navarin, Messini, Sparta, Mantinia, Argos, Nemea'da devam ederek 1814 yazı Korint'ten geçip Atina'ya varırlar. Atina'da arkeolojik anıtların resmini çizdikten sonra Ch. R. Cockerell ve ressam Lickh ile birlikte Attika, Boeotia ve Euboea'da (Eğriboz) arkeolojik keşif araştırmaları gerçekleştirirler.

Stanhope topoğrafya, peyzaj ve mimarî içerikli desenlerini üç ciltte yayınlar; basımı Yunan İsyanı dönemine rastlayan sözkonusu eser ise özgürlük mücadelesinin başarıyla sonuçlanmasını destekleyen yunansever bir girişim niteliğindedir.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (18)