Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

SONNINI DE MANONCOURT, Charles Nicolas Sigisbert. Voyage dans la Haute et Basse Égypte… Collection de Planches, Paris, F. Buisson, An VII [=1799].

Fransız asıllı soylu bir doğa bilimcisi olan Nicolas Sigisbert Sonnini de Manoncourt (1751-1812), Cizvit okulundan mezun olduktan sonra hukuk öğrenimi görür ancak seyahatlere olan tutkusundan dolayı avukatlığı bırakıp asker kariyeri izler; bunun sonucu olarak kendisine Guyana seferi görevi verilir (1772). Bilinmedik topraklarda yaptığı topoğrafik ve keşif faaliyetlerinin neticesi Peru ile Arjantin sınırlarına yakın bir yerde bugüne dek kendi adını taşıyan bir kanalın açılması olur. Yanında nadir bir kuş koleksiyonu ile Fransa'ya döndükten sonra 1777 yılında kral 16. Louis'nin kararıyla baron de Tott'la birlikte Afrika'ya bir keşif yolculuğu yapar. Ancak Sonnini arkeolojik yerleri gezmek için Mısır'da kalır. Daha sonra Ege denizi adalarını, Girit, Anadolu, Peloponez, Rumeli ve Makedonya'yı ziyaret eder. Mısır'a seyahatinin vakayinamesi yirmi yıla yakın bir süre sonra 1798'de, Yunanistan ve Türkiye seyahati ise 1801-02'de yayınlandı. Fransız devrimi sırasında asalet ünvanlarını yitirip ekonomik yıkıma uğradı ve hapsedildi. Moldova (1810-11) ve Tuna kıyısında bulunan başka ülkelerde yaşayıp doğa tarihi, istatistik, coğrafya ve daha başka konuları işleyen çok ciltlik kitaplar yazdı. Arzusu "isyan flamalarının Yunanistan'ın her yerinde dalgalanması" iken bunu göremeden öldü.

Vakayinamesi yunan dostu bir tavırla yazılmış olup canlı betimlemelerle zengin bir folklor malzemesi sunar. Özellikle Ege adalarında gündelik yaşamdan sahneler aktarır: düğün merasimleri, bir doğumun ayrıntılı izlenişi, yemek adetleri, kocakarı tedavi usulleri, batıl inançlar, kutlama olayları, kıyafet tercihleri (özellikle kadınlara mahsus), ticari faaliyetler ve Yunanlıların yaşamından birçok izlenimi Yunan İsyanı'nın ortaya çıkmasından (1821) kırk yıl önce kaydeder.

Buradaki yayın Mısır'a yaptığı seyahatle ilgili üç ciltlik kitabına ek olan bir Albümdür. Botanoloji ve zooloji dallarına ait bulgular ile arkeolojik konular (balıklar, bitkiler, heykel, heykelcik v.s.), peyzajlar ve Mısır'ın ayrıntılı bir haritasını içeren bu yapıttaki desenlerin çoğu henüz 26 yaşında ve buna rağmen olgun bir yazar-gezgin olan Sonnini'ye aittir.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (24)