Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

WILLIAMS, Hugh William. Select Views in Greece with Classical Illustrations, ΙI. cilt, Londra, Longman, Rees, Orme, Brown, and Green / Edinburg, Adam Black, M.DCCC.XXIX [1829].

İngiliz ressam Hugh William Williams (1773-1829), eski ve varlıklı bir Gal ailesinden gelmekteydi. Çok küçük yaşta anne ve babasını yitirir ve 1784 yılından itibaren İskoçya'da büyük annesinin ailesi yanında yaşar. Dedesinin desteğiyle öğrenim gördükten sonra desen ve suluboya resimle uğraşır. 1816-18 yıllarında İtalya, Kuzey Peloponez, Yunanistan'ın Rumeli bölgesi ve İyon adalarını gezer -nitekim bu yolculuk yaşamını belirleyen bir yaşantı olur- ve 1819'dan itibaren seyahatleriyle ilgili konular ele alan bir dizi kitap yayınlar. 1822 yılında Edinburgh'da tablolarından sadece yunan konulu olanları sergiler. Eserlerinin çoğu bugün hâlâ Edinburgh'da bulunmaktadır.

Yapıtlarına eşlik eden antik Yunan ve Latin ozanlarından alıntılar Williams'ın sanatıyla eşdeğer sayılabilir. Gezgin sanatçı Yunanistan mekânı ve içinde yer alan anıtları çizerken benimsediği kişisel resim biçemi sayesinde Grecian Williams (Yunanlı Williams) diye anılır. Ana hatları net biçimde belirtilmeyen bir mekânda, yunan ışığının berraklığı içinde duran Dor ve İyon nizamındaki anıtların ifade ettiği kuvveti öteki öğelerle eşsiz biçimde başdaştırır. Böylece eserine bakarken edinilen duygu bir yandan yapıların görkemine ve yaygın ışığa karşı bir saygı niteliği taşırken öte yandan seyirci geçmişi hem düşleyen hem anımsayan bir duygu seline kapılır.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (33)