Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

BOETTICHER, Adolf. Die Akropolis von Athen nach den Berichten der Alten und den neusten Erforschungen. Mit 132 Textfiguren und 36 Tafeln, Berlin, Julius Springer, 1888

Mimar, sanat eleştirmeni ve arkeolog olan Adolf Boetticher (1842-1901), Blumberg (Barnim)'de doğdu; Berlin'de öğrenim gördü. 1875'den 1877'ye dek Yunanistan'da arkeolojik kazılar yürüttü. Wochenblatt für Architekten und Ingenieure dergisi yayın müdürlüğü, Doğu Prusya Bina ve Anıtlar İdaresi müfettişliği görevlerinde bulundu, 1891'de devlet müfettişliğine terfi ettikten sonra Doğu Prusya Anıtlar Müdürlüğüne atandı. Yayınladığı eserler arasında Doğu Prusya bina ve anıtları hakkında 1892'den 1898'e kadar yayınlanan sekiz ciltlik bir derlemesi var. Boetticher 1862 yılı yaz aylarında üçü de mimar olan Berlin'den G. Ch. Gropius ve Styrsck, Viyana'dan Th. Hansen, arkeolog Fischer, edebiyatçı Schrubring ve profesör Er. Curtius ile Atina'ya gelir.

Atina Akropolisine ilişkin tarihî-arkeolojik bir inceleme olan bu eser metin arası 132 tane eskiz ve 36 tane tablo içermekte. Boetticher'in giriş yazısında belirttiği gibi amacı hem bilimadamları cemaatine hem de geniş okur kitlesine hitap edebilecek, tarihî kayanın üzerindeki anıtlar hakkında kolay kavranabilir bir genel bakış vermekti. Desenleri tamamlayan ve Akropolis'in Roma devrine kadar olan tarihini anlatan metinlerin yazarları şunlardır: Κ. Βoetticher, Er. Curtius, A. Michaelis, V. Koehler, E. Waschsmuth, R. Bohn, L. Julius, W. Deorpfeld, A. Trendelenburg, L. von Sybel, A. Milchhöer ve başkaları. Boetticher kendi yazısında Parthenon tapınağının sütunlarındaki gerilimin, temellerdeki Pire taşının uğramış olduğu kaymadan kaynaklandığını ileri sürüyor! Kendisi Olympia hakkında da buna benzer bir yazıyı, ayrıca Peloponez, Aegina ve Eleusis'e ilişkin gezi yazıları da kaleme alır.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (82)