Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

BLOUET, Guillaume-Abel. Expédition scientifique de Morée, Ordonnée par le Gouvernement français: Architecture..., cilt I-VI, Paris, Firmin Didot, 1831-1838.

Fransız asıllı mimar Guillaume Abel Blouet (1795-) Paris yakınlarında yoksul bir ailede doğmuştu. Çocukluğu ve gençlik yılları hakkında tek bilinen şey 13 yaşındayken bir akşam okulunda çizim dersleri takip etmiş ve çizim çalışmalarının onu cezbetmiş oluşuydu. Daha sonra mimarlık öğrencisi genç A. Macquet ile tanışır ve Macquet ona mimarlık esaslarını öğretmeyi üstlenir. Matematik ve latince derslerinde zayıf olan Blouet, arkeoloji ve çizim dersine tutkuyla sarılır. Nitekim, yüzleştiği tüm maddi zorluklara rağmen 1814 yılında Güzel Sanatlar Yüksek Okulunun mimarlık bölümüne girmeyi başarır. Blouet, kararlılığı ve inadı sayesinde, Güzel Sanatlar Yüksek Okuluna çoğunlukla sanat alanında yeri olan tanınmış aile çocuklarının girebildiği kurulu düzene karşı giderek, üstün başarıyla okumayı becerir ve 1821 yılında kendisine Roma Güzel Sanatlar Yüksek Okulunda (Villa Medici) 4 yıllık burs sağlayan ödülü (Prix de Rome) kazanır. 1828 yılında Roma'daki büyük Caracalla hamamları kompleksinin restorasyonu için yaptığı proje sayesinde Mora'ya (Peloponez) gidecek olan uzmanlar ekibinin mimarlık ve heykeltraşlık bölümü sorumlusu seçilir. Bu görev tamamlanıp elde edilen sonuçlar yayınlandıktan sonra, Blouet, Amerika Birleşik Devletlerini ziyaret eder ve 1836 yılından itibaren ıslahevlerinin mimarîsi üzerinde çalışır. 1846 yılından başlayarak Mimarlık Kuramları dersini okutur ve 1850'de Güzel Sanatlar Akademisi üyeliğine seçilir.

Fransa devleti 1828 yılında Yunanlılarla Türkler'e ateşkesi kabul ettirmek için Yunanistan'a general Maison yönetiminde bir kolordu gönderir. Buna koşut olarak, ve Napolyon'un 1798-1801 yıllarında Mısır'a yollamış olduğu bilimsel ekibi örnek alarak, Mora yarımadasına da bilirkişilerden oluşan bir ekip yollamayı kararlaştırır.

Böylelikle, doğa bilimci, bitkibilimci, coğrafyacı ve topoğraf J.B.G.M. Bory de Saint-Vincent yönetiminde kurulan Mora Bilimsel Ekibi, doğa tarihi, arkeoloji, ve heykeltraşlık başlıkları altında üç bölüme ayrılır. Her bölüm bir başkan ve çalışan ekipten oluşmaktaydı. Blouet, Mimarlık ve Heykeltraşlık Bölümünün başına geçer, çalışma ekibinde ise mimar A. Ravoisé ile mimar Α. Poirot, heykeltraş J.B. Vietty ve edebiyatçı Fr. De Gournay yer alır. Ekip, Strabo ve Pausanias metinleri ile Pouqueville ve Gell'in seyahatnamelerinde yeri belirtilen arkeolojik harabeleri saptamak, ayrıca da haritalar çizmek, topoğrafya çizimleri, çevreyle ilgili gözlemler, ayrıntılı bir güzergâh, arkeolojik harabe planları ve antik çağlardaki yapı malzemeleri hakkında belge birikimi gerçekleştirmek üzere Peloponez'e varır. Ekibin karşılaştığı engel ve zorluklara rağmen Bory De Saint Vincent ve iş arkadaşları, 1829 Mart -1830 Ocak arasındaki zaman süresinde Fransız hükümetinin onlardan beklediği materyali toplayıp istenilen herşeyi kaydetmekte olağanüstü bir hız ve yeterlik gösterir. Araştırmalarının sonuçları çok ciltlik bir yayın olarak çıkar.

Mimarlık ve Heykeltraşlık bölümü Peloponez, Kiklad adaları ve Attika'yı gezer. Ekip beş üyesinden üçünün hastalanıp 1829 Mayıs ayında Fransa'ya dönmeleri sonucu olarak gücünü yitirmekle beraber, Blouet ve iş arkadaşı Ravoisé görevlerini sürdürüp tamamlarlar. Araştırmalarının sonuçları üç çarpıcı cilt halinde yayınlanır (1831, 1843, 1838) ve sözkonusu eser ileride yapılan her benzer çalışma için belli başlı bir kaynak oluşturur. Blouet ve ekibinin güzergâh ve kayıtları şu yörelere ilişkindir: Navarin, Methoni, Koroni, Petalidi, Nisi, Andrusa, Antik Messini, Arkadya (Kiparisia), Samiko, Olympia (buradaki Zeus tapınağı çizimleri ön plana çıkar), Figaleia, Gortina, Karitena, Likosura, Megalopoli, Leondari, Mistrás, Sparta, Teyea, Mantineia, Tripoliça, Argos, Tirins, Miken, Nafplion, Epidaurus, Trizina, Kastri, Didima. Deniz yolundan sürdürdükleri gezileri ise şu yerlerde devam eder: Siros, Tinos, Mikonos, Delos, Naksos, Paros, Antiparos, Milos, Sunion, Egina. Son olarak, gine Peloponez'de Miken, Nemea, Korint, Sikiona, Egio, Patra, Paleopoli, Arkadya, Methoni, Kalamata, Kavo Matapa, Githio, Monemvasia, Astros, Luku, Epidaurus ve nihayet Atina'dan geçerler. Kayıtları ayrıca Attika'nın geniş çevresinde tamamlanır (Pire, Eleusina, Megara) ve Korint'ten geçerek Kiparissia yolundan Methoni'ye varırlar.

Ekibin ilgi alanı sadece arkaik ve klasik çağlar anıtlarıyla sınırlanmayıp Bizans devri ve Bizans sonrası kiliseleri, Latin egemenliğinden kalan kale ve hisarları, çağdaş konutları ve doğal çevreyi de kaydettiğini belirtmekte anlam vardır.

Fransız Bilimsel Ekibin çalışması Yunanistan kültür mirasının incelenmesinde bir dönüm noktası oluşturmuş ve tarihî anıtlar üzerinde yeni, sistematik ve yeterli bir bilimler-arası araştırma alanı açmıştır.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (261)