Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

CHANLAIRE, Pierre-Gilles. Carte de la Turquie d’Europe en 15 Feuilles comprenant toute la côte orientale de la Mer Adriatique, l’Archipel, la Morée, l’île de Candie, la Crimée..., Paris, chez l’Auteur, [ca. 1780].

Fransız asıllı coğrafyacı ve haritacı Pierre-Gilles Chanlaire (1758-1817) kral danışmanı olan bir kişinin oğluydu. Chanlaire istatistik araştırmaları alanında bir öncüydü. Çocukluk yılları ve aldığı eğitim hakkında hemen hemen hiç bilgi yoktur. Yaklaşık olarak 1780 yıllarına ait bazı kaynaklara göre Chanlaire şövalye neferi (écuyer) rütbesine sahipti. Ayrıca yüksek mahkemede bulunma hakkına sahip bir avukattı.

Öyle anlaşılıyor ki Fransız İhtilâli Chanlaire'i coğrafya dalında uzmanlaşmaya yöneltmişti. 1803 yılından 1808 yılına dek Tapu ve Kadastro müdürlüğünde geometri dersleri sorumlusu ve topoğrafya alanında görevli olmuştu. 1808 yılında Chanlaire "Fransa'nın topoğrafya ve istatistik betimlemesi" (Description topographique et statistique de la France) eserini yayınlamaya başlar. Eser 1810 yılında iki cilt olarak tamamlanır.

Chanlaire birçok coğrafya ve istatistik incelemesinin yazarı sayılmakta. Ancak bu eserlerin birçoğu başka bilimadamlarıyla yaptığı işbirliğinin sonucudur. Chanlaire Fransa ve öteki Avrupa ülkelerinin (Portekiz, İspanya, Polonya, Almanya, İngiltere, İtalya v.b.) çözümlemeli haritalarını çizmişti. Ayrıca dünyanın antik çağlardan yakın yıllara kadar gelen doğal ve siyasi coğrafyasını kaydeden bir Atlas ve Doğu'da savaş yörelerini, Belçika, Ren nehrini vs. gösteren bir Atlas da çizmişti. Bu haritaların birçoğuna sonradan renk katılmıştı.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (14)