Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

Bursalı Hrisanthos. Προσκυνητάριον τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλὴμ καὶ Πάσης Παλαιστίνης [Kutsal kent Kudüs ve bütün Filistin'e dair Ziyaretgâh Kılavuzu,] Viyana, Schrämbl, 1807.

Kutsal Yerler için Ziyaretgâh Kılavuzları (Proskynetarion) çok yaygın bir "turistik rehber" türü olup, hacıların gezeceği yerleri belirtiyordu. Genellikle küçük boyutlu ve kullanışlı kitaplardı. Sade ve kolay anlaşılır bir dilde yazılmış olup çoğunlukla düzyazı ve daha seyrek olarak ölçü kullanırlardı. Çoğunlukla Filistin'e ibadete giden müminlerin güzergâhlarına katmaları gereken ibadet yerlerini tarif ederlerdi. Yazarları kimi kez ibadete gidenlerin (hacıların) kendisi kimi kez ise başkalarından söz çalan yada benzer eserlerden alıntılarla kitap üreten kişilerdi. İlk ortaya çıkışları 17. yüzyıl ortalarına rastlar, 18. yüzyılda ise geniş çapta yayılırlar. Kutsal Mezar Kilisesi Kamarasis'i Bursalı Hrisanthos'un yazdığı Proskynetarion birçok baskı yapmış yaygın bir kitaptı. Kutsal Yerler ibadet gezisi Diriliş kilisesinden başlayıp Kudüs manastırlarını ve kutsal mekânlarını, daha sonra ise kutsal kentin dışına, Tevrat'la İncil'in sözettiği yerlere devam ediyordu. Beytüllahim'de Doğuş Kilisesi, Aziz Sava manastırı ve ayrıca sembolik vaftiz merasiminin de yapıldığı Yardenit nehri ziyaret ediliyordu.

Bursalı Hrisanthos'un Proskynetarion'u ilk bölümlerinde Kutsal Topraklardaki yer adları, iklimin yumuşaklığı ve toprağın verimliliği, vaadedilmiş toprakların sınırları, kutsal Kudüs şehri ve Davut'un sarayından sözeder. Diriliş kilisesi hakkında yazarken tapınağın kutsal Kapısı, İsa'nın Haç'tan İndirilmesi, kutsal Kubbe ve kilisenin içinde bulunan ibadet noktalarından sözeder. Bunu izleyen bölümlerde Hazreti İbrahim manastırı, Hazreti Süleyman mabedi, Kutsal Kudüs, Hazreti İlyas manastırı, aziz Beytüllahim, aziz Gethsemane, Zeytin dağı, Yardenit nehri ve Tabor dağı tarif edilir. Bursalı Hrisanthos'un Proskynetarion'u ilk olarak 1728 yılında Viyana'da basıldı, Aynı kitap 1787'de gine Viyana'da yeniden basıldı.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (53)